eCare for Me -projektikokonaisuus

Akuutin leukemian hoito

Akuutti leukemia on aina vakava sekä potilasta ja omaisia järkyttävä sairaus. Tautia hoidetaan suuriannoksisella solunsalpaajahoidolla ja kantasolujensiirrolla, mutta hoidon teho on usein riittämätön ja potilaat kärsivät annettujen voimakkaiden hoitojen haitoista. Leukemia on geneettiseltä taustaltaan hyvin heterogeeninen ja siksi tarve yksilöllistetylle täsmähoidolle on suuri.

CleverHealth Networkin Akuutti leukemia -projektissa etsitään tekoälyn avulla tietoaltaista ennakoivaa tietoa eri tautivariaatioista ja niihin sopivista yksilöllistetyistä hoidoista. Tavoitteena on luoda diagnostiikkaa ja hoitoa ohjaava älykäs tietotaulusovellus, jota voidaan käyttää niin kliinisessä potilastyössä kuin tutkimuksessa.

Tutkimus on osa eCare for Me -projektikokonaisuutta.

-- (eCare_for_Me_vaaka.png)

Lisätietoa

Anja Kajanne, projektipäällikkö, HUS, anja.kajanne[at]hus.fi

Kimmo Porkka, ylilääkäri, professori, HUS, kimmo.porkka[at]hus.fi