BLOGIT

22.05.2023

Jatkuva langaton monitorointi auttaa kliinikoita havaitsemaan potilaan tilan heikkenemisen varhaisessa vaiheessa

Kuvalähde: GE HealthCare

4,2 miljoonaa potilasta menehtyy vuosittain 30 päivän sisällä leikkauksesta – enemmän kuin HI-virukseen, malariaan ja tuberkuloosiin yhteensä[1]. Useimmat sairaalat ympäri maailmaa luottavat potilaan elintoimintojen seuraamisessa kertaluonteisiin ja hetkittäisiin seurantamittauksiin, mutta potilaiden jatkuva monitorointi osastoilla voi auttaa havaitsemaan potilaan tilan heikkenemisen varhaisessa vaiheessa mahdollistaen nopeamman reagoinnin.

Maailmanlaajuisesti arviolta 65 % sairaalapotilaiden ja yli 90 % tehohoidon jälkihoitopotilaiden tilaa seurataan jatkuvan monitoroinnin sijaan mittauksilla, joita tehdään esimerkiksi neljän tai kuuden tunnin välein, jolloin elintoimintojen hienoiset muutokset jäävät usein huomaamatta[2][3]. Iso-Britanniassa tehdyssä aikuisten sairaalahoitoon liittyvien sydänpysähdysten tutkimuksessa kävi ilmi, että yli puolet (57 %) sydänpysähdyksistä tapahtui vuodeosastoilla ja vain viisi prosenttia teho-osastolla[4], jossa potilaita monitoroidaan jatkuvasti.

Useimpien sydänpysähdyksen saaneiden tai tehohoitoon joutuneiden potilaiden tila ei heikkene yhtäkkiä, vaan heidän elintoiminnoissaan on ollut jo aiemmin merkkejä heikkenemisestä[5]. Hengitystaajuus on tärkein muuttuja malleissa, jotka ennustavat potilaan kliinisen tilan heikkenemistä sairaalassa[6].

Helsingissä kehitetty GE HealthCaren langaton potilasmonitointijärjestelmä Portrait Mobile[7] mahdollistaa potilaan jatkuvan monitoroinnin myös liikkeellä oleville potilaille. Elintoimintoja, kuten hengitystaajuutta, happisaturaatiota ja pulssia, seurataan puettavien, langattomien sensoreiden avulla, jotka kommunikoivat kannettavan monitorin kanssa.

GE HealthCaren monitoroinnin globaalissa osaamiskeskuksessa Helsingissä olemme panostaneet erityisesti siihen, että laitteista saadaan entistä pienempiä ja kevyempiä. Portrait Mobile on vaatinut sairaalaympäristössä toimivan luotettavan mittaustekniikan yhdistämistä langattoman teknologian osaamiseen. Langaton potilasmonitori on suunniteltu yhtä luotettavaksi kuin langallinen teknologia.

Tarkan suunnittelutyön lisäksi avainasemassa on ollut intensiivinen testaus. Teknisen suorituskyvyn ja käyttöturvallisuuden lisäksi myös helppokäyttöisyys ja potilasmukavuus on varmistettu kuuntelemalla kliinikoita loppukäyttäjinä sekä potilasta läpi koko tuotekehitysprosessin. HUS on ollut testauksessa GE Healthcaren avainkumppani. Tuotekehitystiimi testasi langattoman monitorin prototyyppejä HUSin sairaaloissa useamman vuoden aikana noin 300 potilaalla.

Lontoolaisessa sairaalassa tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa 90 % tutkimukseen osallistuneista sairaanhoitajista kertoi, että verrattuna hetkittäisten mittausten käyttöön, jatkuva monitorointi toi heille varmemman olon potilaiden elintoimintojen tilan seurannan suhteen[8].

Potilaille jatkuva monitorointi langattomasti mahdollistaa liikkumisen sairaalassa vuoteen vierustaa pidemmälle ilman, että teknologia on tiellä. Liikkuminen voi auttaa edistämään potilaan kunnon kohenemista ja lyhentää hoitojakson kestoa, mikä puolestaan voi alentaa kustannuksia ja lisätä potilastyytyväisyyttä[9].

Portrait Mobile on hyvä esimerkki yhteistyöstä sairaaloiden ja tuotekehitystiimien välillä. Jatkuvan vuoropuhelun avulla kehitämme yhdessä uusia innovaatioita terveydenhuollon kehittämiseksi.

 

Erno Muuranto
Toimitusjohtaja, GE Healthcare Finland Oy
Tuotekehitysjohtaja, Parameters & Wearables, GE HealthCare

 [1] Global burden of postoperative death. Lancet. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)33139-8/fulltext. 

[2] https://www.managedhealthcareexecutive.com/view/need-continuous-monitoring-todays-healthcare-system

[3] Michard, et al., Protecting ward patients. ICU Management & Practice; Vol 19 – Issue 1 (2019).

[4] Nolan JP, Soar J, Smith GB, et al. (2014) Incidence and outcome of in-hospital cardiac arrest in the United Kingdom national cardiac arrest audit. Resuscitation, 2014; 85:987-92.

[5] Churpek MM, Yuen TC, Huber MT, et al. (2012) Predicting cardiac arrest on the wards. A nested case-control study. Chest, 141:1170-1176.

[6] Loughlin, et al., Respiratory Rate: The Forgotten Vital Sign – Make It Count! Jt Comm J Qual Patient Saf; 44(8) 494-499 (2018).

[7] Portrait Mobile is a CE-marked medical device. Portrait Mobile is not 510(k) cleared and not available in all markets.

[8] 13. Based on a 2020 evaluation clinical study performed at a London hospital in the UK. Twenty-seven nurses from the hospital ward settings used the Portrait Mobile solution with 33 patients. Feedback was collected through a structured questionnaire. Refer to the “Evaluation Clinical Study Of The Ambulatory Monitoring Solution (AMS) ME Study Report” (DOC2599845) for details.

[9] Vincent, et al., Improving detection of patient deterioration in the general hospital ward environment. Eur J Anaesthesiol; 35:325-333 (2018).