KÄYNNISSÄ OLEVAT PROJEKTIT

Tekoälyyn pohjautuva diagnostiikan tukityökalu aivoverenvuodon tutkimuksiin

-- (AI_Head_Analysis_v.png)

Aivosairauksien ja niiden hoidon merkitys kasvaa väestön ikääntyessä maailmanlaajuisesti. CleverHealth Networkin projektissa kehitetään lääkäreille työkalu, jolla tavoitellaan aivoverenvuodon tarkempaa diagnostiikkaa ja parempaa hoitoa potilaille.

Suomessa tehdään vuosittain noin kuusi miljoonaa radiologista röntgentutkimusta, joista reilu 140 000 on pään tietokonetomografiatutkimuksia. Useimmiten päivystyksessä tehtävillä pään kuvantamistutkimuksilla tutkitaan esimerkiksi aivoverenvuotoja.

– Tutkimusmuodot kehittyvät ja kuvausten sädeannokset vähenevät, joiden ansiosta kuvantamisia tullaan jatkossa tekemään todennäköisesti entistä enemmän, kertoo HUSin kehittämisylilääkäri Miikka Korja.

Pään kuvantamistutkimusten tulkinta on vaativaa ja edellyttää kokemusta. Tutkimusten lisääntyessä paitsi Suomessa myös kansainvälisesti, samaan aikaan röntgenlääkäreiden eli radiologien määrä on laskussa. Tutkimusten tulkintaan tarvitaan siten lisää harjaantuneita silmäpareja.

CleverHealth Networkin kehitysprojektin tavoitteena on parantaa aivosairauksien hoitoa kehittämällä lääkärien tueksi diagnostiikan tukityökalun. Helsingin yliopistollisella sairaalalla eli HUS:lla on yli 16 miljoonan kuvantamistutkimuksen digitaalinen arkisto, jonka anonyymejä kuvia voidaan hyödyntää kehitystyössä. HUS:n lääkärit ja hoitajat tuovat kokonaisuuteen kliinisen huippuosaamisensa ja suomalaiset teknologiayritykset tekoäly- ja kuva-analytiikkaosaamisen.

– Projekti tähtää tekoälyyn pohjautuvan, kliinisesti merkittävän kuva-analytiikan kehittämiseen. Onnistuessaan tätä kuvantamismenetelmää voidaan soveltaa myös muihin aivosairauksiin sekä Suomessa että ympäri maailmaa, Korja sanoo.

Tekoälyyn pohjautuva kuva-analytiikka voi monesti olla tarkempi kuin ihmissilmä. Tietokonetomografitutkimuksen tulosten analysoinnin tekee kuitenkin viime kädessä aina lääkäri.

– Tekoäly sovelluksineen antaa selkänojan, johon lääkäri voi nojata päätöksenteon yhteydessä, mutta se ei poista ihmisen merkitystä. Projekti on todella merkityksellinen, sillä aivoverenvuoto on äkillinen ja äärimmäisen vakava sairaus. Projektilla voidaan sen onnistuessa vaikuttaa suoraan aivoverenvuodon saaneiden ihmisten elinajanodotteeseen ja selviämiseen, Korja toteaa.

 

 

Mediassa - HS: Hus kehittää kaikessa hiljaisuudessa tekoälyä, jonka pitäisi valloittaa maailma

 

Yhteistyössä

-- (hus_logo.jpg)-- (planmeca_logo.jpg)-- (cgi_logo.jpg)

Lisätietoa

Taru Hermens, kehittämispäällikkö, taru.hermens[at]hus.fi

Miikka Korja, Neurokirurgian osastonylilääkäri ja dosentti, miikka.korja[at]hus.fi