VALMISTEILLA OLEVAT PROJEKTIT

Virtuaalisairaala 2.0

Digitaaliset terveydenhoidon palvelut kehittävät ja yhtenäistävät hoitomenetelmiä. Virtuaalipalvelut voivat helpottaa esimerkiksi pitkäaikaissairauden kanssa elämistä ja auttaa ihmisiä pysymään paremmassa kunnossa ennaltaehkäisevästi.
CleverHealth Networkin Virtuaalisairaala 2.0 -projekti (2016-2018) loi asiakaslähtöisiä digitaalisia terveydenhoidon palveluja. Projektin keskeisimmät tuotokset ovat Terveyskylä.fi-sivusto, joka tarjoaa tietoa ja tukea suomalaisille sekä Omapolku-palvelukanava ja digitaaliset hoitopolut, jotka tarjoavat hoitoa potilaille ja työkaluja terveydenhoidon ammattilaisille. Tällä hetkellä on avoinna 32 virtuaalista taloa ja yhteensä yli 100 digihoitopolkua eri sairaanhoitopiireissä. Potilaita poluilla on jo lähes 20 000 ja ammattilaisia lähes 1200. Oirenavigaattorit, chatit ja chatbotit ovat osana Terveyskylän palveluvalikoimaa.

Hankkeessa kehitettiin myös terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu TerveyskyläPRO-palvelu, joka tukee ammattilaisia digitaalisessa murroksessa. Palvelu sisältää esimerkiksi kliinisen työn oppaita, digipalveluiden kehittämisen valmennuksia, eOsaamisen työkaluja, tapahtumia ja asiantuntijahaun
Virtuaalisairaala 2.0 -projektissa olivat mukana kaikki sairaanhoitopiirit. Terveyskylän kehittämistyö jatkuu sairaanhoitopiireissä aktiivisesti.

Terveyskylä tuo terveydenhoidon palvelut kaikkien suomalaisten saataville asuinpaikasta tai tulotasosta riippumatta. Digitaaliset palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elämäntapojen seurantaan sekä pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen niin hoidon aikana kuin sen seurantavaiheessa. Digitaaliset terveydenhoidon palvelut täydentävät perinteisiä hoitotapoja ja tekevät terveydenhoitotyöstä sujuvampaa ja monimuotoisempaa.

Lisätietoa

Timo Makkonen, projektipäällikkö, timo.t.makkonen[at]hus.fi