UUTISET

18.05.2022

HUS Acamedic tietoturvallinen käyttöympäristö tarjoaa skaalautuvan alustan terveystietojen toisiokäyttöön

Helsingin yliopistollisella sairaalalla (HUS) on Suomen johtavimpana yliopistosairaalana vuosikymmenien ajalta kerättyä HUSin data-altaaseen tallennettua kliinistä tietoa. Tietoturvallinen pilvipohjainen tiedonkäsittely-ympäristö HUS Acamedic läpäisi vuoden 2022 alussa sosiaali- ja terveysalan lupaviranomaisen auditointiprosessin. Ainutlaatuisen ympäristön avulla luvan saaneet toimijat niin Suomessa kuin ulkomailla voivat käsitellä arkaluontoisia tutkimusaineistojasaumattomasti ja turvallisesti.  

HUS Acamedic on tiukimpia tietoturvakriteerejä noudattava, skaalautuva virtuaalinen tutkimus- ja analyysiympäristö, jossa terveys- ja sosiaalitietoja voidaan käsitellä Suomen toisiolainsäännösten mukaisesti. HUS Acamedicin kapasiteettia voivat hyödyntää HUSin tutkijat sairaalan sisäisissäprojekteissa,mutta palvelu on käytettävissä myös sairaalan ulkopuolisiin projekteihin yritysvetoiset hankkeet mukaan lukien.  

Ensimmäinen sertifioitu pilvipohjainen järjestelmä terveystietojen toissijaiseen käsittelyyn  

HUS Acamedic -ympäristö auditoitiin virallisesti tammikuussa 2022 ja se täyttää kaikki Suomen sosiaali- ja terveysalan lupaviranomaisen Findatan asettamat tietoturvallisia käyttöympäristöjä koskevat vaatimukset. HUS Academic on myös rekisteröity Valviran ylläpitämään viranomaisrekisteriin ensimmäisenä pilvipohjaisena järjestelmänä, ja se on täysin yhteensopiva Euroopan ja Suomen terveystietojen käsittelyä koskevien toisiolakien kanssa.  

HUSin It-kehitysjohtaja Mikko Rotonen kertoo: ”HUS Acamedic on toteutettu pilvipohjaisena palveluna Microsoft Azure -alustan päälle, jolloin skaalautuvaa prosessointikapasiteettia saadaan valjastettua käynnissä olevan projektin tarpeisiin. HUS Acamedic -ympäristö tarjoaa projektikohtaisen ja tietoturvallisen käyttöympäristön, johon luvan saaneet käyttäjät pääsevät joustavasti mistä tahansa.”  

HUS Acamedic -ympäristöä hyödyntävät projektit voivat analysoida useista tietolähteistä saatavaa aineistoa. Aineisto voi olla lähtöisin esimerkiksi HUSin data-altaasta, Findatalta tai muusta tiedonkäyttöluvan määrittelemästä lähteestä.”Käytännössä HUS Acamedic -ympäristön ansiosta tutkijat voivat analysoida oman datansa lisäksi myös muista lähteistä tulevaa dataasikäli kun se täyttää kaikki vaatimukset, ja asianmukaiset tutkimusluvat Findatalta on hankittu”, HUSin kehittämisjohtaja Visa Honkanen toteaa.  

Uusia mahdollisuuksia tutkimukseen ja yhteistyöhön myös yksityisille yrityksille  

HUS Acamedic voi sisältää myös yksityisten yritysten hallinnoimaa aineistoa. Tämä tarjoaa merkittäviä tutkimusmahdollisuuksia esimerkiksi lääkealan yrityksille, jotka voivat tuoda tietoturvallisesti omaa dataansa ja työkalujaan HUSin ympäristöön säilyttäen täyden hallinnan ja immateriaalioikeudet aineistoonsa. Novartiksen tutkija Michael Rebhan sanoo: “HUSin uusi ympäristö tarjoaa maailman edistyksellisimmän alustan, jonka avulla voimme parantaa ymmärrystämme potilaan hoitopolun monimutkaisistakin realiteeteista. HUS Acamedic auttaa meitä myös tunnistamaan hoitopolkujen yllätyksellisempiä lainalaisuuksia, jolloin voimme luoda innovatiivisia ratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.”  

Ympäristö tarjoaa useita vakiotyökaluja tilastolliseen analyysiin, bigdatan hyödyntämiseen, genomitietojen analyysiin ja kuvantamisdatan käsittelyyn. Ympäristöön voi myös tuoda räätälöityjä työkaluja, mikäli ne täyttävät Findatan niille asettamat vaatimukset. HUS Acamedic -ympäristön käyttömaksut perustuvat varsinaiseen käyttöön ja vaadittavaan prosessointikapasiteettiin.  

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää HUS Acamedic -ympäristön teknisistä tiedoista, käyttäjäoikeuksista, hinnoittelusta ja hallinnasta, ota ystävällisesti yhteyttä: Niilo Aho (etunimi.sukunimi(a)hus.fi).