YHTEISTYÖSSÄ


Fujitsu rakentaa turvallisia ja helppokäyttöisiä palveluja ihmisten hyväksi

-- (fujitsu.jpg)

Fujitsu on terveydenhuollon muutoksen mahdollistaja, joka on laajasti mukana digitalisoimassa maamme terveydenhuoltoa. Se toimittaa kattavia ict-palveluja ja ihmiskeskeisiä ratkaisuja hyvinvointipalvelujen tarjoajille. Keskiössä on tahto auttaa asiakkaita ja koko hyvinvointisektoria uudistumaan tulevaisuuden vaatimuksia vastaaviksi.

Suomessa Fujitsu kehittää yli 40 vuoden kokemuksella älykkäitä, ihmiskeskeisiä palveluita yhteistyössä asiakkaiden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Näin palvelut pysyvät muutoksissa mukana ja auttavat vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Mitä Fujitsu tarjoaa terveydenhuoltoalalle?

Fujitsun ratkaisut tuovat tiedon helposti käytettäväksi eri organisaatioiden ja järjestelmien kesken. Näin ajantasainen potilastieto on aina terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla. CleverHealth Network -ekosysteemissä Fujitsu on mukana yhdistämässä eri osapuolia toimivammaksi kokonaisuudeksi. Terveydenhuollon integraattorina Fujitsulle on tärkeää sujuvoittaa kansalaisille toimitettavia palveluja riippumatta heidän kotipaikkakunnastaan. Ratkaisut täyttävät tiukat tietoturvavaatimukset ja ottavat huomioon yksilöiden tietosuojan.

Fujitsu toimittaa ratkaisut tiedon jakamiseen, hyödyntämiseen ja turvaamiseen yli organisaatiorajojen. Yritys tuo terveydenhuoltoon myös digitaalisen työympäristön, joka joustaa tarpeiden mukaan ja tukee yhteisöllisyyttä. Lisäksi se tarjoaa kattavat ratkaisut kapasiteetin hallintaan.

Ja kun asiakas tahtoo parantaa tuottavuutta, ennakoitavuutta ja asiakaskokemusta, tähänkin löytyy uusia keinoja. Autamme terveydenhuoltoalaa myös hyödyntämään uusia teknologioita kuten tekoälyä.

Aluetietopalveluista tekoälytyökaluihin

Terveydenhuollon megatrendi on nopea ja mittasuhteiltaan valtava muutos. Tämä vaatii uudenlaista ajattelua niin yrityksiltä kuin yhteiskunnaltakin. Fujitsu auttaa huomispäivän haasteissa hyödyntämällä uutta teknologiaa vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Muutama käytännön esimerkki tästä:

Maakunnallinen aluetietopalvelu Altti tarjoaa ammattilaisille ajantasaisen tilannekuvan sote-asiakkaan tietoihin niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Supertietokoneiden käyttö sydänkirurgiassa arkipäiväistyy. Tokion yliopisto ja Fujitsu ovat yhteistyössä kehittäneet sydänsimulaation, joka visualisoi sydämen liikettä erittäin yksityiskohtaisella tasolla. Tulevaisuudessa simulaatio auttaa muun muassa leikkausten suunnittelussa ja sairauksien syiden tunnistamisessa.

Fujitsun HIKARI-järjestelmä analysoi vertaisjoukon dataa ja tuottaa lääkäreille materiaalia ja tukipalveluita mielenterveyspotilaiden kohtaamiseen. San Carlosin sairaala Madridissa kehitti yhteistyössä Fujitsun kanssa tekoälyyn pohjautuvan työkalun, johon on integroitu valtavat määrät potilastietoja ja akateemisia julkaisuja. Ratkaisu tunnistaa esimerkiksi potilaiden mielenterveysriskit 95 prosentin tarkkuudella, ja lääkärit saavat hetkessä kattavan näkymän potilaan tietoihin päätöksenteon tueksi.