BLOGIT

20.12.2023

CleverHealth Network -ekosysteemissä on kehitetty ratkaisuja Sosiaali- ja terveysministeriön tuoreen digitalisaation ja tiedonhallinnan strategian mukaisesti

Kuvituskuva


Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut joulukuun alussa valmiiksi sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnon strategian, joka on merkittävä askel kohti innovatiivisempaa ja tehokkaampaa terveydenhuoltoa Suomessa. STM:n strategian taustalla on ymmärrys siitä, että tutkimukseen ja kerättyyn tietoon perustuva ennakointi ja digitaaliset palvelut ovat avainasemassa, kun pyritään mahdollistamaan yksilöille mahdollisuus ylläpitää omatoimisesti omaa hyvinvointiaan ja terveyttään sekä vähentämään raskaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarvetta. Strategian avulla on mahdollista myös vähentää ammattihenkilöiden työkuormaa ja priorisoida resursseja välttämättömiin toimiin. 

CleverHealth Network on vuonna 2017 perustettu terveysteknologian ekosysteemi, jossa yritykset sekä terveydenhuollon asiantuntijat kehittävät yhdessä digitaalisia palveluja kansalaisille ja terveydenhuollon ammattilaisille ja kansainvälisesti menestyviä vientituotteita yrityksille. Tuote- ja palveluinnovaatiot pohjautuvat HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan laaja-alaiseen ja laadukkaaseen terveysdataan sekä kliinikoiden huippuosaamiseen. Ekosysteemin innovaatiotoiminta perustuu kliinikoiden havaitsemien ongelmien tai puutteiden ratkaisemiseen. Innovaatiotoiminta tapahtuu ekosysteemin yhteyteen perustettavissa kehitys/tutkimusprojekteissa, joissa yhdistyy moniammatillinen osaaminen ja yhteiskehittämisen toimintamalli. 

CleverHealth Network -ekosysteemi on tärkeässä roolissa nyt julkaistun STM:n strategian saavuttamisessa, sillä se on osoittanut, miten strategiset painopisteet voidaan kääntää käytännön digitaalisiksi ratkaisuiksi, jotka palvelevat niin kansalaisia kuin terveydenhuollon ammattilaisiakin.Vastikään HUS teki sopimuksen CleverHealth Network-hankkeena toteutetusta Kotidialyysiratkaisusta Fujitsun kanssa ja raskausdiabeteksenseurantaan ekosysteemissä on tehty eMOM ratkaisu, jonka sopimusneuvottelut ovat loppusuoralla. Nämä molemmat älykkäät sovellukset toteuttavat STM:n julkaiseman strategian tavoitteita. CleverHealth Networkissa on käynnissä lukuisia lupaavia projekteja, joiden avulla terveydenhuollosta tulee entistä tehokkaampaa ja kustannusvaikuttavampaa. 


Yhteystiedot yrityksille: Mirka Tammi (mirka.tammi@hus.fi)