BLOGIT

10.06.2022

Tulevaisuuden terveydenhuolto nojaa yhteistyöhön ja ennakointiin

Harvinaissairauspotilaiden pitkät hoitopolut ovat monille tuttuja, kuten myös tarpeettoman pitkistä hoitopoluista koituvat terveydenhuollon kasvavat kustannukset. Yhteisten toimintamallien kehittäminen on nyt entistä tärkeämpää, jotta tietoa harvinaissairauksista voidaan jakaa mahdollisimman sujuvasti ja hoitopolkuja lyhentää.

Harvinaissairauksien diagnosointi on yhteiskunnallisesti merkittävä haaste, sillä erilaisia harvinaissairauksia on noin 6 000 - 8 000 ja niiden oireet ovat hyvin moninaisia. Yli 60 000 harvinaissairauspotilaan aineisto on osoittanut, kuinka merkittävän haasteen harvinaissairauksien diagnosointi asettaa yhteiskunnalle. Erikoissairaanhoidon potilaista 6–8 % on harvinaissairauspotilaita, mutta harvinaissairauksiin kohdistuvat erikoissairaanhoidon kustannukset ovat lähes 20 % erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksista, mikä tarkoittaa yli miljardin euron kustannusta.1

Tyypillisesti diagnoosin löytäminen vie vuosia ja potilaalla on useita kymmeniä kontakteja eri terveydenhuollon toimipisteissä. Diagnoosin viivästyminen näissä tapauksissa tarkoittaa jopa satojen miljoonien hukkakäyttöä terveydenhuollossa, mutta myös turhaa inhimillistä kärsimystä potilaille. Tarpeettomista lääkärikäynneistä kärsivät sekä potilas että kuormittunut terveydenhuollon henkilökunta.

Terveydenhuollon teknologian kehittämisen ja konsultaation lisäksi Tietoevry on aktiivisesti mukana toimialan tutkimushankkeissa, ja pyrkimyksenä on kehittää yhteiskuntaa hyödyttäviä yhteisiä toimintamalleja. 

Viimeisen neljän vuoden ajan olemme saaneet olla mukana kehittämässä CleverHealth Networkin alaisen eCare for Me -tutkimushankkeen parissa uusia palvelukonsepteja ja sujuvampia hoitoprosesseja. On hienoa olla mukana verkostossa ja tehdä töitä HUSin ammattilaisten kanssa. Uskomme, että yhteiskehittäminen ammattilaisten kanssa on juuri se, mistä merkittävimmät ratkaisut ja oivallukset tulevat. 

Tietoevry panostaa yhteiskehittämiseen harvinaissairauksien hoidossa

Tietoevryn ja HUSin yhteisessä eCare for Me -tutkimushankkeessa nopeutetaan harvinaissairauksia sairastavien potilaiden diagnosointia ja ohjautumista oikean hoidon pariin, mahdollistetaan akuutin leukemiapotilaan tarkennettu diagnosointi ja lääkitys sekä tunnistetaan kotidialyysiin soveltuvat potilaat varhaisessa vaiheessa.

eCare for Me -tutkimushankkeen tutkimustietoa käsitellään tietoturvallisessa HUS Acamedic ympäristössä. Yhdistämällä potilaspolkuanalyysia, diagnoosikoodistoa ja hyödyntämällä sairaalassa kerättyä pseudonymisoitua tietoa sekä kehittämällä algoritmejä voidaan löytää potilaspolussaan hukassa olevia potilaita jo ennen harvinaissairauden diagnoosia.

Tutkimuksessa keskityttiin sairauksiin, joihin on olemassa kohdennettua, vaikuttavaa hoitoa ja joissa viivästynyt diagnoosi voi aiheuttaa potilaalle vakavia komplikaatioita. Ensimmäisessä vaiheessa valittiin mukaan kolme kustannuksiltaan suurinta harvinaissairautta: glomerulonefriitti, myosiitti ja vaskuliitti. Näihin sairauksiin on olemassa kohdennettua, vaikuttavaa hoitoa, mutta ongelmana näiden sairauksien hoidossa on diagnoosin viivästyminen ja täten potilaiden vakavien komplikaatioiden todennäköisyyden suureneminen.

Erityisesti munuaissairauksissa potilaiden tukihoidot ovat erityisen kalliita ja elinvaurioiden sattuessa tukihoidoista voi tulla jopa pysyviä. Mitä nopeammin diagnoosiin päästään, sitä nopeammin saadaan parempia hoitovasteita. Kun kalliita hoitoja voidaan vähentää, saadaan myös mittavia kustannussäästöjä terveydenhuoltoon.

Työtä koko yhteiskunnan hyväksi

Panostaminen tutkimustyön tukemiseen on terveydenhuollon kehityksen ytimessä. eCare for Me -hanke on osoittanut, että diagnosointia ja tutkimusta tehostamalla voidaan saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä, parannetaan hoidon laatua ja vähennetään potilaan inhimillistä kärsimystä.

Hanke edustaa globaalisti uraauurtavaa tutkimusta ja tulokset ovat jo nyt vaikuttavia. On selvää, että teknologialla on merkittävä vientipotentiaali ja terveydenhuollon tulevaisuus on ennakoivassa terveydenhuollossa. Ennakoiva terveydenhuolto on arvo, johon me Tietoevryllä haluamme panostaa. Tutustu tarkemmin Tietoevryn data- ja analytiikkaratkaisuihin.

Niina Siipola, Product Lead, Tietoevry

Lähteet:

1.      Tilastokeskus (stat.fi) 2021. ESH kokonaiskustannus oli vuonna 2021 7,3 miljardia euroa. Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan kustannukset kasvoivat viime vuonna edelleen – osuus lähes 60 prosenttia nettokustannuksista.