BLOGIT

16.12.2018

Yhteistyö varmistaa tulevaisuuden

Terveydenhuollon megatrendi on nopea ja mittasuhteiltaan valtava muutos. Tämä vaatii uudenlaista ajattelua niin yrityksiltä kuin yhteiskunnaltakin, ja oikeasti meiltä jokaiselta.

-- (villevaarala.jpg)Mutta ajattelu ei yksin riitä. Pitää pystyä toimimaan yhdessä muiden kanssa. Mitä syvemmin yhteiskunnan ja yritysmaailman toimijat verkostoituvat keskenään, sitä enemmän yhteistyötaitoja ja -intoa tarvitaan. Tarvitaan myös uudenlaisia rooleja ja rohkeutta astua ulos omalta mukavuusalueelta. Avoimuutta ideoida ja katsoa tuntemattomiinkin suuntiin. Ekosysteeminä CleverHealth Network mahdollistaa yhteistyön toisten yritysten, tutkimuslaitosten ja HUSin kanssa, ja pohjustaa toimintakenttää tulevaisuuden rakentamiselle toisilta oppien ja omaa tietämystä jakaen.

Verkostomainen toiminta on jo askel eteenpäin. Silti perinteinen tilaaja-tuottaja-malli on vielä normi – vaikka sen avulla ei varmasti synny parhaita ja laajimmin hyödynnettäviä innovaatioita. Siksi pitää löytää muita tapoja. Ehkä tulevaisuudessa normina onkin tähystäjien, kehittäjien ja verkostotoimijoiden kohtaamisajattelu, joka on tärkeää erityyppisten toimijoiden agendalla omista vahvuusalueista riippumatta. Miten muuten pystymme rakentamaan palveluja nykyistä ketterämmin ja myös kustannustehokkaasti, vaikka niitä ympäröivät rakenteet monimutkaistuvat – ja ovat lisäksi usein globaaleja.

Globaalit markkinat vaativat sitä, että tuotteiden ja palveluiden vaikuttavuus hyvinvointiin ja terveyteen pystytään luotettavasti todistamaan. Tällöin yhteistyö palveluiden tuottajien, tutkimuslaitosten ja muiden teknologiatoimittajien kanssa on välttämätöntä. Tärkeää on myös tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan hyödyntäen parasta mahdollista osaamista.

Koko ajan yleistyvät myös mallit, joissa kehittämisen riskit ja hyödyt jaetaan yhdessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että julkinen sektori ei yksin kanna vastuuta kehittämisen kustannuksista. Tämän mahdollistaa aito kumppanuus ja luottamus eri toimijoiden välillä.

Emme halua lukita rooleja täältä ikuisuuteen, vaan suosittelemme kysymään: Missä roolissa sinä olet parhaimmillasi? Miten voimme yhdessä helpottaa potilaiden hyvinvoinnin seurantaa, sairauksien hoitoa ja toipumista toimenpiteistä tai ehkäistä kokonaisia kansansairauksia? Yhdessä miettien, kyseenalaistaen ja kehittäen pystymme hyödyntämään suomalaista korkeaa osaamista mahdollisimman tehokkaasti, tuottaen hyvää koko yhteiskunnalle.

Tulevaisuuden ratkaisut eivät tarkoita pelkästään sitä, että kaikki automatisoidaan. Terveydenhuollon ammattilaisten aika tulee saada hyötykäyttöön siten, että heillä on oikeasti enemmän aikaa ihmisten kohtaamiselle. Voisiko seuraava iskulauseemme ollakin Digitaalisten innovaatioiden kautta enemmän aikaa analogisaatiolle?

Ville Väärälä
Asiakasjohtaja
Julkishallinto ja terveydenhuolto
Fujitsu