BLOGIT

12.06.2019

Tulevaisuuden terveydenhuolto rakentuu yhteistyöllä

Kuvassa: HUSin kehitysjohtaja Visa Honkanen (vas.), linjajohtaja Pekka Lahdenne, tutkijalääkäri Mikko Seppänen, opetus- ja tutkimuslinjajohtaja Nina Lindfors, tutkijalääkäri Virpi Rauta, HUS Testbedin kehittämispäällikkö Satu Pesola ja projektijohtaja Mirka Tammi.

Yhdessä kehittämällä edistetään innovaatioita ja vientiä, saadaan uusia välineitä sairaalatyöhön ja tuodaan parhaat hoitomuodot eturintamassa potilaiden ulottuville.

Suomen suurimpana terveyspalveluiden tuottajana HUS on kärkijoukoissa kehittämässä toimintamalleja tulevaisuuden tarpeisiin. – HUSilla on 23 sairaalaa ja lähes 25 000 ammattilaista akateemisessa toimintaympäristössä. Tämän osaamisen hyödyntäminen alan tuotteiden ja palveluiden kehitystyössä tarjoaa maailmanlaajuisestikin ainutlaatuiset puitteet terveysteknologian innovoinnille, HUSin kehitysjohtaja Visa Honkanen sanoo. HUSin kehittämisyksikkö on vienyt aktiivisesti yritysyhteistyötä eteenpäin viimeisen kahden vuoden aikana muun muassa CleverHealth ja HUS Testbed – konsepteilla.Tulokset ovat olleet lupaavia. – Ekosysteemin avulla haetaan muun muassa uusia mahdollisuuksia harvinaissairauksien diagnostiikkaan ja esimerkiksi syöpäsairauksien hoitoon. Onnistuessaan nämä projektit tuovat merkittäviä parannuksia potilaiden hoitoon, projektijohtaja Mirka Tammi HUSilta antaa esimerkkejä yhteiskehittämisen hedelmistä.

Sairaalan huippuammattilaiset tuotekehitystiimiin

Yhteiskehittäminen antaa yritysten ulottuville HUSin kliinisen huippuosaamisen ja globaalisti korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen. – CleverHealthin ekosysteemissä HUSin kliinikkojen huippuosaaminen ja tutkimustieto yhdistetään teknologiayrityksiin ja saatavilla olevaan dataan. Innovoinnilla haetaan ratkaisuja kliinikoiden työssään havaitsemiin konkreettisiin haasteisiin. Näin potilaiden tarpeisiin osataan vastata paremmin jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa, Mirka Tammi kertoo. – HUS Testbedissä tuotteita ja palveluita jalostetaan aidossa käyttäjäympäristössä. Yhteiskehittämisessä kaikki osapuolet saavat uutta osaamista. Vahvan kliinisen osaamisen yhdistäminen huippututkimuksen ja yritysten osaamisen kanssa luo mahdollisuuden korkeatasoiselle kehittämiselle, HUS Testbedin kehittämispäällikkö Satu Pesola sanoo.

Onnistumiset lupaavat hyvää

Uudenlainen tapa kehittää terveysja hyvinvointialan palveluita on herättänyt markkinoilla kiinnostusta. – Terveysteknologian innovaatiot ovat valttikortti Suomen viennille ja työllisyydelle. Globaaleille markkinoille tähtäävällä tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittämisellä on selkeä kysyntä, opetusja tutkimuslinjajohtaja Nina Lindfors toteaa. Yritysyhteistyö on lisännyt kehityshakuista ajattelumallia sairaalan sisällä. – Potilaille parhaiden mahdollisten palveluiden suunnittelu edellyttää myös hoitohenkilökunnan panosta. Innovointiin tarvitaan mukaan kaikkien osaaminen. Perinteisesti sairaalamaailmassa ei ole tällaista kulttuuria ollut, mutta vähitellen olemme onnistuneet luomaan innovoinnille myönteistä ilmapiiriä, Uuden lastensairaalan toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkönä toiminut linjajohtaja Pekka Lahdenne iloitsee. Onnistumiset ovat ruokkineet uuden kulttuurin rakentumista. – Olemme saaneet muutamia hankkeita hyvin käyntiin. Esimerkiksi HUS TestBed -hankkeena toteutettava lasten fysioterapian pelillistämisen kokeilu saattaa osoittautua lapsipotilaille erinomaiseksi toimintakonseptiksi,samoin virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen erityisesti lasten neuropsykiatristen ongelmien hoidossa.Hyvät alustavat kokemukset ovat luoneet sairaalahenkilökunnan keskuudessa uskoa siihen, etteivät uudet ideat ole vain propellipäiden innovaatiopuheita, vaan todellisia mahdollisuuksia kehittää potilastyötä, Lahdenne kertoo.Monialaisen yhteistyön tavoitteena on saada suomalaisille paras hoito kehityksen kärkijoukoissa. – Yhteiskehittämisessä huippuosaamiseen ja -tutkimukseen yhdistyy potilaiden ja sairaalahenkilökunnan käyttökokemus. HUSin kytkös Helsingin yliopistoon lisää yritysyhteistyön hedelmällisyyttä. Resurssit tutkia kehittämistyön vaikuttavuutta tuo yritysyhteistyöhön syvyyttä, Nina Lindfors kiteyttää.

Lue lisää: cleverhealth.fi ja hustestbed.fi

Alkuperäinen artikkeli julkaistu 12.6.2019 Mediaplanetin tuottamassa erikoisjulkaisussa "Tulevaisuuden terveydenhuolto": http://project.mediaplanet.com/22438.pdf
 
Teksti: Mari Laaksonen toimitus@mediaplanet.com
Kuva: Aino Mäki