YHTEISTYÖSSÄ


Tiedosta terveyttä

-- (bc-platforms.jpg)

BC Platforms on ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut genomi- ja kliinisen tiedon hallintaan ja analysointiin. Yrityksen ohjelmistoja hyödynnetään sekä tutkimuksessa, että varsinaisten hoitopäätösten tekemisessä. BC Platformsin visiona on tehostaa lääkekehityksen tuotekehitysprosessia sekä kliinistä päätöksentekoa ja tuoda yksilöllinen lääketiede potilaiden ulottuville.

– Tavoitteemme on yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa yhä parempien kohdennettujen ja yksilöllisten hoitojen mahdollistaminen potilaille viimeisintä tieteellistä tutkimustietoa hyödyntäen. Tehokas genomitiedon tietojärjestelmä mahdollistaa tiedon joustavan integroinnin, turvallisen analyysin ja molekyyli- sekä potilastietojen tulkinnan, kertoo BC Platformsin COO Niko Hurskainen.

HUS genomitiedon hyödyntämisessä edelläkävijänä

Genomitiedon tuottaminen ja hyödyntäminen terveydenhuollossa on edelleen uutta, mutta nopeassa kasvussa. Kliinisen genetiikan ala on jatkuvassa kehityksessä samalla kun genomitiedon hyödyntäminen avaa monia uusia mahdollisuuksia potilaiden hoidossa.

– Uusien menetelmien hyödyntäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä johtavien huippuyksiköiden, kuten HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa. Esimerkiksi yhteistyömme HUSin Syöpäkeskuksen kanssa on tärkeä osa tätä ekosysteemin kautta tapahtuvaa innovaatiotyötä, Hurskainen sanoo.

Syöpäkeskus on ensimmäinen pohjoismainen syöpäkeskus, joka on läpikäynyt eurooppalaisen syöpäorganisaatio OECI:n akkreditoinnin ja saavuttanut korkeimman mahdollisen statuksen Comprehensive Cancer Center.

BC Platformsin teknologiaa käytetään vastaamaan terveydenhuollon suurimpiin haasteisiin hyödyntämällä genomiikan ja tietotekniikan kohtaamista. Yhtiöllä on vahva tieteellinen tausta, jonka tukena on 20 vuoden yhteistyö johtavien tutkijoiden, kehittäjien ja laitevalmistajien kanssa.

– Järjestelmämme ominaisuudet sekä yrityksemme tavoitteet ovat hyvin linjassa CleverHealth Networkin tavoitteiden kanssa. CleverHealth Network on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä ekosysteemi, joka yhdistää eri toimialojen tietämystä. Tällainen kokonaisvaltainen yhteistyö synnyttää parempia toimintamalleja potilaiden hoitoon ja kansainväliseen tutkimustyöhön, Hurskainen toteaa.