YHTEISTYÖSSÄ


Teknologiat ja tietovirrat terveyspalvelujen tuottamiseen

-- (cgi_fi.jpg)

Hyvinvoinnin edistäminen ja terveyspalvelujen tuotanto edellyttävät teknologiaa ja yhteistyötä erilaisten toimijoiden kesken. Onnistuminen on kiinni siitä, saadaanko tieto liikkumaan ja järjestelmät toimimaan keskenään yli rajojen.

IT-palveluyhtiö CGI on järjestelmätoimittaja, jolla on vuosikymmenten kokemus suomalaisesta terveydenhuollosta ja sote-IT:n kehittämisestä. CGI:n järjestelmien avulla huolehditaan yli 3 miljoonan suomalaisen terveys- ja sosiaalipalvelutiedoista.
CGI:n kehitys- ja toimintaperiaatteisiin kuuluu teknologinen riippumattomuus sekä avoimuus erilaisiin järjestelmäympäristöihin, ekosysteemeihin ja yhteistyömalleihin, kuten CleverHealth Networkiin.

Tekninen avoimuus näkyy konkreettisesti muun muassa sote-sektorille toimitettujen järjestelmien rajapinta-avoimuutena ja avoimen lähdekoodin ratkaisuina. Näiden ansiosta sote-palvelujen tuottajan on helppo välttää toimittajalukot ja yhdistellä tai uudistaa järjestelmiään täysin vapaasti.

CGI:n toimittamat järjestelmät sykkivät sydämenä kymmeniin eri järjestelmiin ja palvelutoimittajiin perustuvien kokonaisuuksien keskellä. Yritys on jatkuvasti toimittajana lukuisissa suurissa, yhteiskunnan ja yritysten toiminnalle kriittisissä monitoimittajahankkeissa, joissa huoltovarmuuden turvaaminen tai muu kansallinen etu edellyttää sujuvaa yhteistyötä myös kilpailijoiden kesken.

Vientikanavia maailmalle ja parhaita käytäntöjä maailmalta

Suomessa CGI työllistää yli 400 sote-toimialaan erikoistunutta asiantuntijaa – joukossa paitsi ohjelmistoasiantuntijoita myös loppukäyttäjiä, kuten lääkäreitä, sairaanhoitajia ja sosiaalitoimen ammattilaisia. Heidän sote-toimialan tuntemus ja osaaminen ovat erittäin korkealla tasolla myös kansainvälisesti vertaillen. Sen ansiosta Suomi on globaalin konsernin merkittävimpiä tuotekehitys- ja osaajakeskittymiä. Taustalla on pitkäjänteinen yhteisyö sairaanhoitopiirien ja kaupunkien sekä useiden yksityisten sote-palvelujen tuottajien kanssa.

Suomen maayhtiön rooli konsernin sote-IT-keskuksena tarjoaa CGI:n ekosysteemikumppaneille potentiaalisen kanavan innovaatioiden kansainvälisen myynnin kehittämiseen. Yhtiön asiakkaina on lukuisia julkishallinnon ja yksityissektorin toimijoita eri maissa, joista tunnetuimpia ovat muun muassa Iso-Britannian terveysviranomaiset (National Health Service, NHS) sekä USA:ssa Orlando Health, Memorial Hermann sekä miljoonista veteraaneista huolehtiva Veteran Affairs.

CGI:n kansainväliset verkostot mahdollistavat myös maailmalla kehitettyjen teknologisten innovaatioiden ja parhaiden käytäntöjen nopeamman hyödyntämisen Suomessa.