YHTEISTYÖSSÄ


Noona tukee syöpäklinikoita potilaiden hoidossa

-- (noona.jpg)

Noona on älykäs mobiilipalvelu, jonka avulla syöpäpotilaat voivat raportoida hoitojen aikana kokemiaan oireita ja haittavaikutuksia. Potilaat voivat myös olla nopeasti ja tietoturvallisesti yhteydessä klinikkaansa ja heitä hoitava henkilökunta saa ajantasaista tietoa heidän voinnistaan.

– Potilaiden systemaattinen oireiden, hyvinvoinnin ja elämänlaadun raportointi auttaa hoitohenkilökuntaa havaitsemaan ja ennaltaehkäisemään komplikaatioita huomattavasti aiempaa varhaisemmassa vaiheessa. Vakavien oireiden nopealla havaitsemisella ja niihin puuttumisella voidaan muun muassa pidentää potilaiden elinikää ja vähentää päivystyskäyntejä. Noona on suunniteltu tukemaan syöpäsairaanhoitajien ja -lääkäreiden päivittäistä työtä ja se auttaa heitä varmistamaan, että potilaat saavat turvallista ja tehokasta hoitoa, kertoo Noonan operatiivinen johtaja Pasi Heiskanen.

Noonan tarjoama analytiikka auttaa syöpäklinikoita ymmärtämään paremmin, kuinka heidän potilaansa voivat ja kuinka tyytyväisiä he ovat. Tunnistamalla mahdollisia haasteita hoitopolun varrella ja esimerkiksi tiettyjen potilasryhmien osalta, klinikat voivat parantaa hoidon ja potilaiden hoitokokemuksen laatua, sekä tehostaa toimintaansa hoidon eri vaiheissa aina diagnoosista toipumiseen asti. Noonan avulla sairaalat saavat kokonaisvaltaisen ja reaaliaikaisen katsauksen palvelunsa tasoon.

Data auttaa ennaltaehkäisemään vakavia haittoja

Noona on mukana CleverHealth Networkissä syventääkseen ymmärrystä oiredatan roolista syövänhoidossa.

– Tahdomme lisätä ymmärrystä ja tietoutta potilaiden raportoiman oiredatan tärkeydestä syövänhoidossa, sekä sen roolista hoidon laadun ja tehokkuuden parantamisessa. Tämä data on erityisen arvokasta, koska oireiden havaitseminen varhaisessa vaiheessa mahdollistaa vakavien haittojen ennaltaehkäisemisen ja sairaalakäyntien vähentämisen, Heiskanen kertoo.

Kerättyä dataa potilaiden kokemista oireista voidaan hyödyntää ehkäisevien toimenpiteiden ja hoitosuunnitelmien laatimisessa parempien kliinisten lopputulosten saavuttamiseksi.

– Meillä on vankka kokemus käyttäjäkeskeisestä palvelusuunnittelusta kroonisesti sairaille potilaille sekä ymmärrys analyyttisten mallien hyödyntämisestä älykkäiden ratkaisujen tuottamiseksi terveydenhuoltoon.