YHTEISTYÖSSÄ


Datan avulla tuotekehitystä ja uusia innovaatioita

-- (tieto.jpg)

Tieto on mukana CleverHealth Network -ekosysteemissä osallistuen aktiivisesti muun muassa datapohjaisten sovellusten innovointiin ja toteutukseen sekä potilastietojärjestelmien uusien ominaisuuksien rakentamiseen. Keskeisessä asemassa CleverHealth Networkin projekteissa on HUS:n tietohallinnon ja Tiedon kehittämä HUS-tietoallas.

– Tietoallas on niin sanottu big data -ratkaisu, jolla dataa voidaan kerätä ketterästi HUS:n eri järjestelmistä ja tuoda se yhteen paikkaan. Lisäksi tietoallas mahdollistaa samaan yksilöön liittyvien tietojen yhdistelyn ja parantaa esimerkiksi tekstimuodossa olevan datan laatua, jotta sitä voidaan hyödyntää paremmin tekoälysovelluksissa, kertoo datakeskeisistä liiketoiminnoista vastaava johtaja Matti Ristimäki.

Ratkaisu nopeuttaa tiedon saamista loppukäyttäjille eli lääkäreille, tutkijoille ja hallinnolle, sillä heidän on mahdollista hakea potilaita koskevia tietoja aiempaa helpommin. Tämän ansiosta voidaan keskittyä itse analytiikkaan, kun aikaa ei tarvitse käyttää tiedon keräämiseen eri perusjärjestelmistä.

Uusia mahdollisuuksia terveysteknologisille innovaatioille

Tietoallas tarjoaa merkittäviä hyötyjä terveydenhuollon kehitykseen. Sen avulla voidaan luoda sekä yksilöitä että laajempia ryhmiä koskevia, ainutlaatuisia ennustemalleja dataa hyväksikäyttäen. Sen lisäksi, että tietoaltaan avulla tuotetaan hyvää terveyttä suomalaisille, sillä luodaan myös mahdollisuuksia yrityksille.

Yhteistyössä IT-osaajien ja yritysten kanssa HUS:n datalla voidaan tehdä terveysteknologista tuotekehitystä aina vientituotteiksi asti. Kehitystyössä ihmisten terveyttä koskeva tieto ei vaihda omistajaa, ja data on pseudonymisoitu eli henkilötiedot on muutettu sellaiseen muotoon, josta yksilöä ei voida tunnistaa.

Yhteyshenkilö:
Matti Ristimäki
Johtaja, Datakeskeiset liiketoiminnot, Tieto
+358 40 748 7373
matti.ristimaki[a]tieto.com

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi