UUTISET

22.08.2023

Akuutin leukemian hoitoon keskittyvässä projektissa optimoidaan menestyksekkäästi syöpädiagnostiikkaa ja hoidon automatisointia

Kuva: Tietoevry

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HUS) Syöpäkeskuksen ylilääkäri ja yksilöllisen syövänhoidon professori Kimmo Porkka työryhmineen ovat saaneet merkittäviä tuloksia hyödyntäessään edistyksellisiä teknologioita ohjaamaan akuutin leukemian diagnostiikkaa ja hoitoa. Kaksi vuotta kestänyt tutkimusyhteistyöhanke Tietoevryn, Productivity Leapin ja tutkimuskumppanien välillä saatiin menestyksekkäästi päätökseen vuoden 2022 lopulla.

Tekoäly mukaan syöpädiagnostiikkaan 

Kimmo Porkka korostaa sairaaladatan automatisoinnin tärkeyttä erityisesti syöpäpotilaiden hoitoon liittyvän valtavan tietomäärän hallinnassa. Automaation avulla voidaan varmistaa korkealaatuinen ja yksilöllinen hoito. Tämä on syöpäpotilaiden hoidon keskeinen tavoite. Monitieteellisen sairaaladatan analytiikan monimutkaisuuden tunnistaminen toi yhteen HUSin, Tietoevryn, Productivity Leapin ja muita kumppaneita kehittämään uusia teknologioita liittyen datan harmonisointiin sekä tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiseen. Hyödyntämällä edistyksellistä tautisolujen profilointia, datan integrointia ja HUSin tietoallasta projektissa on onnistuttu nopeuttamaan diagnostiikka, mikä auttaa lääkäreitä syöpäpotilaiden haastavassa hoitotyössä.  

Keskiössä datan harmonisointi ja Tumor Board -ratkaisu 

Koska eri terveydenhuollon yksiköillä on käytössään erilaisia IT-ratkaisuja, projektissa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että potilastiedot harmonisoidaan kansainvälisen tietomallistandardin OMOP:in (Observational Medical Outcomes Partnership) mukaiseksi. Tämä mahdollistaa skaalauksen ja kaupallistamisen mukanaan tuomia etuja yliopistosairaaloissa niin Suomessa kuin Suomen ulkopuolellakin. Projektissa kehitettiin potilasdataa tunnistava ja yhdistävä Tumor Board -ratkaisu lääkäreiden päätöksentekoa syöpäpotilaiden hoitolinjaa määrittelevissä hoitokokouksissa tukevaksi työkaluksi. Järjestelmän avulla hoitopäätöksiä voidaan nopeuttaa automatisoimalla molekyylidiagnostiikkaa ja potilaiden ohjausta joko perushoitoon tai kliinisiin lääketutkimuksiin. 

Kimmo Porkka toteaa: “Syöpäkasvaimen yksityiskohtainen profilointi ja tietokoneavusteiset, kliinistä päätöksentekoa tukevat järjestelmät ovat avainasemassa syövän hoitomuotojen kehittämisessä ja oikeiden potilaiden ohjaamisessa oikeisiin hoitoihin.”  
 

Tiivistä yhteistyötä ja kiinnostavia tulevaisuudensuunnitelmia  

Akuutti leukemia -projekti on edistänyt useiden kumppanien välistä yhteistyötä monilla erikoisaloilla. Tietoevry kehitti Tumor Board -ratkaisun HUSin lääkäreiltä kerätyn iteratiivisen palautteen pohjalta ja oli tärkeässä roolissa, kun tarvittavaa datamallia kehitettiin. Productivity Leap toi projektiin erityisosaamistaan potilastiedon harmonisoinnissa ja koodasi sen yhteensopivaksi standardoidun datamallin kanssa.  

Tietoevry Caren Niina Siipola, Head of AI and Data solutions, sanoo: “Tämä on ollut valtavan kiinnostava projekti ja olemme otettuja voidessamme käyttää teknistä osaamistamme ja terveysdatan ymmärrystämme syövän hoidon kehittämiseen. Projekti oli ensimmäinen datapohjainen ratkaisu, jossa hyödynsimme OMOP-mallinnettua dataa. Kari Natunen Productivity Leap -yrityksestä lisää: ”Olemme todella ylpeitä päästyämme mukaan näin tärkeään ja merkitykselliseen projektiin Kimmo Porkan ohjauksessa. Sertifioituna OMOP SME -kumppanina uskomme, että vastaavanlaiset projektit ja datan hyödyntäminen terveysteknologioiden kehityksessä lisääntyvät huomattavasti tulevaisuudessa. Näin voimme omalta osaltamme nopeuttaa tärkeiden innovaatioiden hyödyntämistä eri toimijoiden keskuudessa.” 

Kimmo Porkka odottaa innolla tuloksia pilotointivaiheen loppukäyttäjien, eli lääkäreiden, saavuttamista ajansäästöistä hoitolinjapäätöksissä ja potilaiden ohjauksessa kliinisiin lääketutkimuksiin. Mikäli projektissa kehitettyjen ratkaisujen ansiosta voidaan kasvattaa syöpäpotilaiden osallistumista kliinisiin lääketutkimuksiin 10 prosentista 20 prosenttiin, päästään merkittäviin säästöihin - lääkefirmathan antavat satoja tuhansia euroja potilasta kohti maksavat kokeelliset lääkkeet veloituksetta potilaille. Lisäksi lääketutkimuksiin osallistuvat potilaat pääsevät mukaan viimeisimpiin syöpähoitoihin vuosia ennen lääkkeiden kaupallistamista. HUSin osallistuminen lääketutkimuksiin tarjoaa lääkäreille elintärkeää tietoa uusimmista lääkehoidoista ja mahdollisuuden tuoda omaa panostaan edistyksellisten hoitomuotojen kehitystyöhön.  


CleverHealth
Network -ekosysteemissä kehitetyllä Tumor Board -sovelluksella on tulevaisuuden potentiaalia skaalautua koskemaan myös esimerkiksi rinta- ja eturauhassyöpää. Muiden yliopistollisten sairaaloiden kanssa muiden muassa Turussa ja Tampereella on jo viritelty yhteistyötä ja katseita kohdistetaan myös ulkomaille. Toinen huomattava projektin tuotos liittyy digitaalista alustaa kehittävään spinoff-yritykseen nimeltä Hematoscope Oy, jota vetää LT
Oscar Brück. Yritys käyttää konenäköä automatisoimaan patologian kudosnäytteiden mikroskooppikuvien analysointia. Teknologian avulla pyritään vapauttamaan patologien työaikaa haastavampien analyysien tekemiseen.  


Lopuksi voidaan todeta, että tämän akuuttiin leukemiaan keskittyneen projektin yhteistyö toi mukanaan lupaavia edistysaskeleita syöpädiagnostiikkaan ja hoitoon ohjaukseen. Projektissa hyödynnetyt uudet teknologiat ja kehitetyt innovaatiot ovat edistäneet o
malta osaltaan potilaiden hoitoa, selkeyttäneet päätöksentekoa ja parantavat mahdollisesti useiden syöpätyyppien hoitoa. 
 


Kimmo Porkka
Kuvassa Kimmo Porkka