UUTISET

13.03.2020

Kotidialyysillä parempaa elämänlaatua ja tehokkaampaa hoitoa

Dialyysipotilaiden määrä on Suomessa sekä muualla maailmalla jatkuvassa kasvussa. Dialyysihoito on kallista, aikaa vievää elämää ylläpitävää hoitoa. Suomessa 75 prosenttia dialyysipotilaista saa hoitoa edelleen sairaalassa, vaikka kotihoitodialyysin osuus onkin lisääntynyt. Dialyysin vieminen kotiin on kuitenkin työlästä ja monimutkaista sekä potilaille että hoitoa tarjoavalle sairaanhoidon yksikölle. Tähän problematiikkaan CleverHealth Networkin Kotidialyysi-projekti etsii uusia ratkaisuja.

Kotihoidon edut tiedostetaan sekä potilaan että hoitavan yksikön kannalta, vaikka kaikille potilaille se ei välttämättä tuo hyötyä. Siksi onkin tärkeää tunnistaa tähän hoitomuotoon sopivat potilasryhmät.

"Kotihoitodialyysissa potilaiden elämänlaatu on tutkitusti parempi ja hoidon ennuste vähintään yhtä hyvä, joskus parempikin kuin sairaalassa tapahtuvassa dialyysissa. Kotihoito on myös kustannuksiltaan edullisempaa ja sitä pitäisi edistää", sanoo nefrologi, kehityspäällikkö Virpi Rauta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS).

HUSin koordinoiman CleverHealth Network-ekosysteemin Kotidialyysi-projektissa pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa kotidialyysiin sopivat potilaat sekä luoda potilaille jo predialyysi-vaiheessa käyttöön otettava sovellus, jonka käyttö jatkuisi koko potilaan dialyysivaiheen ajan. Sovelluksen avulla voidaan kerätä seurantatietoa tähän tarkoitukseen kehitettyjen mittareiden ja sensoreiden avulla, hoitaa potilaan ja henkilökunnan välistä viestintää sekä hallita hoidossa tarvittavia tarviketilauksia. Tavoitteena on luoda älykäs sovellus, jonka avulla kotidialyysi on sekä potilaalle että henkilökunnalle helppoa ja sujuvaa. Yhteiskehityshankkeessa HUSin kumppaneina ovat Kaiku Health, Tieto, Intito, Gillie.AI, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.

"Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Odotan mielenkiinnolla, mitä tutkimuksesta saadaan esiin. On tärkeää saada tietoa siitä, miten potilaille valitaan juuri oikeat hoitomuodot", sanoo hanketta vetävä Virpi Rauta HUSista.

Tutkimushankkeessa hyödynnetään monipuolisesti HUSin tietoaltaan potilastietoja sekä potilaiden kotona käyttämien mittareiden pohjalta päivittäin saatavaa uutta dataa. Tutkimuksessa tekoäly ennustaa potilaan vointia kliinisiin tietoihin perustuen sekä analysoi prospektiivista seurantatietoa. Tekoälyn avulla voidaan toivottavasti havaita ajoissa mm. munuaistaudin loppuvaiheen yllättävän nopea eteneminen.

"Tavoite on, että dialyysi jouduttaisiin yhä harvemmin aloittamaan päivystyksellisesti. Se ennustaa usein sitä, että potilas jääkin sairaaladialyysiin. Hoito olisi parempi aloittaa rauhassa ja ennalta suunnitellen", Rauta sanoo.

Dialyysipotilaat ovat usein myös iäkkäitä ja monisairaita ja saattaisivat tarvita erityistä apua kotiin dialyysin tekemiseen. Dialyysimatkat sairaalaan ovat valtavan kalliita ja aikaa vieviä, ne muodostavat ison osan kustannuksista. Samalla rahalla voitaisiin tarjota avusteista kotidialyysihoitoa, kun varat kohdistettaisiin oikein.

Eniten kotidialyysia suositaan pitkien matkojen Pohjois-Suomessa, Lapin sairaanhoitopiirissä jopa 65% potilaista hoidetaan jo kotona. Toisaalta neljässä sairaanhoitopiirissä alle 15% dialyysipotilaista teki hoitonsa kotona vuonna 2018. Alueelliset erot ovat todella suuria.

Torstaina 12.3.2020 vietettiin maailman munuaispäivää ja samalla Suomen Nefrologiyhdistys vietti 50-vuotista taivaltaan juhlaseminaarin merkeissä, jossa HUSin Kotidialyysihanke oli esillä. 
Tilaisuuden ohjelma

Suomen Nefrologiyhdistys ry on suomalaisten munuaistauteihin erikoistuneiden lääkäreiden, nefrologiaan erikoistuvien ja muiden nefrologiasta kiinnostuneiden lääkäreiden yhdistys. Sen tarkoitus on edistää munuaistautien koulutusta ja tutkimusta Suomessa. Lisäksi tehtävänä on lisätä tietoisuutta munuaissairauksista ja niiden hoidosta, sekä pitää yllä ja kehittää sekä suomalaisia että kansainvälisiä yhteyksiä nefrologian alalla. Jäseniä yhdistyksessä on 185.
 

Lisätietoa

Anja Kajanne, projektipäällikkö, anja.kajanne[at]hus.fi

Virpi Rauta, nefrologi, LT, EMBA, Kotidialyysi, Nefrologia, Vatsakeskus, HUS, virpi.rauta[at]hus.fi