UUTISET

28.10.2021

Siemens Healthineers mukaan CleverHealth Network -yhteistyöhön

Kuvassa Ossi Koskinen ja Hanna Salmela

Siemens Healthineers on liittynyt mukaan Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) koordinoimaan CleverHealth Network -ekosysteemiin. Suomen Siemens Healthineers tuo kumppanuuteen vahvaa osaamista terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen kehitystyössä ja niiden kaupallistamisessa. 

HUSin ainutlaatuinen ympäristö tukee kehitystyötä ja innovaatioita

Siemens Healthineersin suurasiakkuusjohtaja Ossi Koskinen muistuttaa alkuun HUSin erityisestä roolista poikkeuksellisen isona ja edistyksellisenä sairaalana niin Suomessa kuin maailmalla. HUS muodostaa jo itsessään omanlaisensa kyvykkään ekosysteemin. Se tarjoaa erinomaisen kehitys- ja innovointiympäristön myös Siemens Healthineersin kiinnostuksen kohteelle eli terveydenhuollon virtuaalisille ja etänä käytettäville ratkaisuille.

Koskisen mukaan liittyminen CHN-yhteistyöhön vahvistaa Siemens Healthineersin ja HUSin välistä vuoropuhelua niin paikallisesti kuin globaalisti ja tarjoaa mahdollisuuksia edistää uusien mielenkiintoisten hankkeiden syntymistä ja tuoda lisää investointipanostuksia Suomeen.

Varian ja Siemens Healthineers tuovat omat vahvuutensa CHN-yhteistyöhön

CleverHealth Networkissa jo toimiva Varian integroitui Siemens Healthineersiin aiemmin tänä vuonna yrityskaupan kautta. Molempien organisaatioiden vahvuudet ovat nyt CleverHealth Networkin käytettävissä: Varian jatkaa CHN-kumppanuusyhteistyössä edistyksellistä syöpien hoitoon keskittyvää kehitystyötään, ja Siemens Healthineers tuo erityisosaamistaan terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja erityisesti tekoälyn hyödyntämiseen mm. kuvantamisdiagnostiikan ja kuvantamisarkiston analytiikan kehitystyössä.  

Vahvuuksina ekosysteemiajattelu, kokemus tekoälypohjaisista ratkaisuista ja aiempi sairaalayhteistyö

Suomen ja Baltian digitaalisten palveluiden maajohtaja Hanna Salmela odottaa myös innolla CHN-yhteistyötä. Hanna kertoo, että ekosysteemiajattelu on syvällä Siemens Healthineersin dna:ssa. Siemens Healthineersin kehittämät kuvantamisen digitaaliset ratkaisut mahdollistavat muiden toimijoiden järjestelmien saumattoman integroinnin niihin, olipa kyseessä pienen toimijan tai vaikkapa kilpailijankin tuote. Hanna lisää: ”Siemens Healthineersillä on laaja kombinaatio laiteratkaisuja kuvantamisessa ja labradiagnostiikassa yhdistettynä softaratkaisuihin, mikä tekee meistä terveydenhuollossa poikkeuksellisen toimijan.”

Ossi täydentää: ”HUSin tietoallas on laajuudessaan ainutlaatuinen ja HUSin innovaatiotoiminta on erittäin aktiivista. Siemens Healthineersin globaali osaaminen kuvantamisratkaisuista tuo kumppanuuspalapeliin uuden osasen, jonka toivomme vauhdittavan CleverHealth Networkin yhteiskehittämistä.” Siemens Healthineersilla on portfoliossaan yli 60 kliiniseen käyttöön hyväksyttyjä ja tuotantokäytössä olevia tekoälypohjaisia ratkaisuja. Tätä kyvykkyyttä tuoda tekoälyratkaisuja käytäntöön halutaan tarjota myös CHN-yhteistyöhön.  Siemens Healthineers ja Varian ovat mukana yhdessä rakentamassa kokonaisvaltaista, digitalisoitua ja potilaskeskeistä syövänhoidon hoitopolkua diagnostiikasta hoitojen jälkeiseen seurantaan.

Tekoäly avuksi potilaskeskeisten hoitopolkujen optimointiin

Siemens Healthineers haluaa olla mukana CNH-ekosysteemissä luomassa entistä saumattomampia potilaskeskeisiä hoitopolkuja. Yrityksessä kehitettyjä tekoälyllä rikastettuja päätöksentekotyökaluja käytetään esimerkiksi eturauhasyövän ja keuhkosyövän hoitoon. Kuvantamis- ja diagnostiikkatarpeiden lisääntyessä hoitopolkujen päätöksentekoa on nopeutettava, jotta vältetään hoitotyön pullonkaulat ja hoidon viivästyminen. Siemens Healthineersin vahva tausta tekoälyratkaisujen kehittäjänä tuleekin tässä isoksi avuksi. Lisäksi yrityksen pitkään jatkunut yhteistyö sairaaloiden kanssa on tuonut terveydenhuollon kokonaisratkaisuihin, laitteistoihin ja it-ratkaisuihin liittyvää konsultointiosaamista, joka sekin hyödyttää CHN-yhteistyötä.

Tulevaisuuteen katsoen Ossi Koskinen nostaa lopuksi esiin yhden Siemens Healthineersin visioista, jossa jokaisesta ihmisestä olisi olemassa terveyteen liittyvä digitaalinen kaksonen (digital twin). Hyvinvointiin ja sairauksiin liittyvät tutkimustulokset päivittyisivät reaaliajassa, jolloin tietoja voitaisiin hyödyntää kokonaisvaltaisesti sairauksien ehkäisyssä ja henkilökohtaisten hoitopolkujen suunnittelussa.