UUTISET

11.11.2021

Telia yhteistyökumppaniksi CleverHealth Networkiin

CleverHealth Network -ekosysteemiin liittyvä Telia tuo mukanaan vahvaa IT-infrastruktuuriosaamista, data-analytiikkatuntemusta, verkkoalustaymmärrystä ja kokemusta aiemmista terveydenhuoltoalaan liittyvistä projekteista muun muassa julkishallinnon puolella. Kumppanuus Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) vetämässä CleverHealth Networkissa tukee Telian tavoitetta osallistua digitalisaation vauhdittamiseen myös terveydenhuollossa.

Telia rakentaa terveydenhuollon infrastruktuuria ja digitalisaatiota

Telian IT-alueen konsernitason strategiajohtaja Henri Harmia kertoo, että Telian ja HUSin tietohallinnon kanssa hiljattain käynnistynyt strateginen kumppanuus on vaatinut Telialta aitoa kumppanuus- ja ekosysteemiajattelua.  Telialla on jo hyvä kattavuus perushoidon vaatimien verkkopalveluiden tarjoajana, mutta yhtiössä halutaan panostaa myös terveydenhuollon arvoketjun kriittisempiin osiin. Näitä ovat esimerkiksi HUSin massiivisen tietoaltaan analytiikan hyödyntäminen mm. tekoälyn avulla sekä etäpalveluiden ja hoitotyölle kriittisten reaaliaikaisten 5G-verkkoratkaisujen kehittäminen. Liittyminen HUSin vetämään CleverHealth Networkiin tarjoaakin Telialle mahdollisuuden viedä tätä ambitiota eteenpäin ja kehittää terveydenhuollon IT-infrastruktuuria uusiin sfääreihin kumppanien kanssa.

Harmia korostaa, että kehitystyön on tapahduttava yhteistyössä niiden tahojen kanssa, jotka ymmärtävät terveydenhuollon sektoria ja siihen nivoutuvia IT-järjestelmiä. Telialla on vahva ymmärrys digitalisaatiosta, mutta tässä kehitystyössä tarvitaan kliinikoiden asiantuntemusta, jotta kehitettävät ratkaisut aidosti helpottavat ja tehostavat hoitotyötä ja parantavat potilaiden elämänlaatua.

Avainsanoina ”etä” ja 5G

Teliaa kiinnostaa olla mukana kehittämässä toimivia viestintäratkaisuja etänä tapahtuvaan konsultaatioon, diagnosointiin ja potilaan kohtaamiseen. Telialla halutaan tukea sellaisten ratkaisujen kehittämistä, joiden avulla esimerkiksi sairaudesta kuntoutuvat, vanhukset ja esimerkiksi palliatiivisessa hoidossa olevat pärjäävät paremmin kotona.

Terveydenhuollon järjestelmien toimintaa ja analytiikkaa liikkuvissa yksiköissä kuten ambulansseissa voidaan tehostaa uusien teknologioiden ansiosta. Näin pystytään mm. vähentämään turhia ambulanssikuljetuksia, kun nopeat 5G-tietoliikenneyhteydet mahdollistavat potilastiedon reaaliaikaisen käytön ja analysoinnin. 5G-verkon pieni latenssi ja laaja kapasiteetti mahdollistavat myös paremman resoluution ja reaaliaikaisuuden esimerkiksi etäkirurgian instrumenttien käytössä. Lisäksi 5G-teknologia voi nopeuttaa hoidon aloittamista aikakriittisissä tilanteissa, kuten aivoinfarktien hoidossa, joissa voidaan hyödyntää reaaliaikaista etäkonsultaatiota toisesta sairaalasta. Nopea verkko, tekoäly, koneoppiminen ja analytiikka tuovat yhdessä uusia mahdollisuuksia tehokkaaseen hoitoon.

Visiona vallankumoukselliset etäratkaisut

Etänä tarjottavissa terveydenhuollon palveluissa nojaudutaan vahvasti ultraturvalliseen ja massiiviseen tietoliikenneverkkoon. Telian infrastruktuuriosaaminen voidaankin taivuttaa monenlaisten ratkaisujen kehittämiseen, kun vaaditaan suurten tietomassojen reaaliaikaista hyödyntämistä ja hoidon tavoitettavuutta niin koteihin kuin liikkuviin yksiköihin. 

Harmia näkee, että Telian muissa maissa kehittämät terveydenhuollon ratkaisut ja yhtiön niistä kerryttämä kokemus voivat hyödyttää myös Suomessa tapahtuvaa kehitystyötä. Esimerkiksi Ruotsissa Telia on kehittänyt useiden ruotsalaisten sairaanhoitopiirien käyttöönottaman digitaalisen prosessin, jota hoitavat lääkärit käyttävät IBS:stä (ärtyvän suolen oireyhtymä) kärsivien potilaiden etäseurantaan ja tiedonvälitykseen. Alati yleistyvän sairauden hoidon onnistumista edistävässä palvelussa yhdistetään tietoliikenne, tiedon käsittely ja analytiikka.

Harmia visioi lopuksi: ”Toivon tulevaisuudessa näkeväni CHN-yhteistyöstä syntyvän niin vallankumouksellisia etäratkaisuja, että ne hyödyttävät tuhansia HUSin vastuualueen kansalaisia. Toivon, että ratkaisut ovat niin upeita, että niitä voidaan viedä vähintään Pohjoismaihin. Lisäksi näen niissä yhdistyvän jonkin uraauurtavan digitaalisen prosessin, jota tehdään skaalautuvasti, turvallisesti ja tehokkaasti verkossa.”