UUTISET

18.09.2019

CleverHealth Network mukana järjestämässä SuomiAreenan Terveydenhuollon hyvät ja huonot uutiset -keskustelutapahtumaa

CleverHealth Network oli mukana järjestämässä Terveydenhuollon hyvät ja huonot uutiset -keskustelutapahtumaa Heinäkuussa Porin SuomiAreenassa yhdessä CGI:n ja Pihlajalinnan kanssa. Tämän vuoden teemoina tapahtumassa olivat tulevaisuuden osaaminen ja innovaatiot. Keskustelua käytiin kolmen aiheen ympärillä; valinnanvapaus, terveysdata ja sen hyödyntäminen sekä terveydenhuollon ekosysteemit. Keskustelutapahtuma kiinnosti ja tupa olikin täynnä kuulijoita. 

-- (SuomiAreena_paneeli.jpg)

Valinnanvapaus keskustelua paneelissa kävivät Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi sekä Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki. Kemppi toi esille, että julkisen sektorin terveydenhuolto luo vahvan perustan palveluille, jonka päälle on hyvä rakentaa. Ennen kaikkea kustannusten tulee olla läpinäkyviä ja mahdollistaa esim. palveluseteleiden käyttö kaikille ja varmistaa myös pienten tuottajien osuus. Lepomäki korosti puheenvuorossaan asiakassetelilainsäädännön laajentamista.

Terveysdata ja sen hyödyntämiseen liittyvässä keskustelussa nousi esille vahvasti esimerkiksi valtion Kanta-palveluiden joustavampi ja tehokkaampi käyttö. Myös tekoäly puhutti ja haasteena pidettiin erityisesti yhteensopivuutta sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Terveysdatasta keskustelemassa olivat HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen sekä UNA Oy:n toimitusjohtaja Katja Rantala. Tuominen piti tärkeimpänä yhtenäisiä sähköisiä asiointialustoja, jotta asiakkaan ja ammattilaisen välille muodostuisi aitoa kommunikaatiota. Tuominen nosti esille myös innovaatiot ja niiden viemisen käytäntöön entistä tehokkaammin mm. arkisten töiden helpottamiseksi. Rantala korosti erityisesti yhteistyön tärkeyttä. Digitaalisissa ratkaisuissa tulee huomioida erityisesti myös tietoturva-asiat.

-- (Suomiareena_yleisö.jpg)

Terveydenhuollon ekosysteemeistä olivat keskustelemassa Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg ja Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen. Nerg korosti puheenvuorossaan, että hyvin toimivat sote-palvelut vaativat tiivistä yhteistyötä ja verkostoitumista eri sote-toimijoiden kanssa.  Aaltonen piti tärkeänä erityisesti palveluiden saatavuutta viiveettä. Yritykset ja kolmas sektori tulisi osallistaa suunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa ja suunnitella järjestelmien kehitys valinnanvapautta tukevaksi. Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen toi keskusteluun mukaan myös järjestönäkökulman. Järjestöillä on runsaasti kokemusta ja tietotaitoa, joka tulisi hyödyntää suunnittelussa.

Keskustelujen lopuksi yleisö sai äänestää aiheen hyväksi tai huonoksi uutiseksi. Yleisö osoittautui erittäin yksimieliseksi ja kaikki uutiset koettiin hyviksi.