UUTISET

01.11.2023

Etähoidon uusi ratkaisu parantaa potilaiden elämänlaatua ja tuo merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle

Fujitsun Ville Väärälä ja HUSin Mirka Tammi tapaamassa Fujitsun johtoa Tokiossa

HUSin koordinoimassa CleverHealth Networkissa on kehitetty uusi automatisoitu ratkaisujoka tuo turvaa potilaan arkeen ja sujuvuutta terveydenhuollon ammattilaisten työhön. Uuden etähoidon mallin myötä voidaan säästää kymmeniätuhansia euroja yksittäistä potilasta kohden. Ensimmäistä kumppanuusyhteistyön tuloksena syntynyttä palveluratkaisua lähdetään nyt kaupallistamaan yhteistyössä Fujitsun kanssa. 

Vaikean munuaisten vajaatoiminnan hoitovaihtoehtoja ovat elinsiirto ja dialyysihoito, joka tehdään joko sairaalassa tai potilaan kotona. Kotona tehtävien dialyysihoitojen on huomattu olevan sairaalahoitoon verrattuna parempi vaihtoehto niin potilaan kuin yhteiskunnankin kannalta: potilaan elämänlaatu ja ennuste ovat paremmat ja kustannukset yhteiskunnalle pienemmät. Kotihemodialyysinä toteutetun hoidon vuotuiset säästöt sairaalahoitoon verrattuna ovat jopa 20 000–40 000 euroa. 

Kustannustehokas ratkaisu mullistaa kroonisten sairauksien etähoidon ja parantaa potilaiden elämänlaatua 


CleverHealth
Networkin Kotidialyysi-hankkeessa kaikki dialyysihoitoon liittyvät prosessit, laboratoriotulokset, hyvinvointitiedot, hoitotarviketilaukset ja viestintä tuotiin yhteen helppokäyttöiseen reaaliaikaiseen käyttöliittymään, joka palvelee niin potilasta kuin hoitotiimiäkin jo predialyysivaiheesta koko kotidialyysihoidon ajan.


Hankkeen luoman uuden palveluratkaisun tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta, tuottaa sekä potilaille että hoitotiimille reaaliaikaista, graafisesti yksinkertaisessa muodossa esitettyä tietoa ja tehdä hoitoprosessista mahdollisimman selkeä.
 


”Kotidialyysissä potilas tarvitsee säännöllisesti kotiin toimitettuna yksilöllisen valikoiman hoitotarvikkeita
. Hankkeessa selkeytimme aiemman monimutkaisen tarviketilausprosessin. Lisäsimme uuteen mallimme myös potilaille tehtävät säännölliset oire- ja elämänlaatukyselyt”, Kotidialyysi-hankkeen vetäjä, nefrologi 
Virpi Rauta HUSista kertoo. 


Dialyysilaitteiden, potilaan tai hoitoalan ammattilaisten tuottama hoitotieto siirtyy joko automaattisesti laitteista tai potilaan täyttämien sähköisten lomakkeiden kautta 
käyttöliittymään. Paperilomakkeet, eri paikoista etsittävät potilastiedot ja monimutkaiset prosessit jäävät historiaan.
 


Tämänlaajuinen digitaalinen skaalautuva kokonaispalvelu, joka integroituu sairauskertomusjärjestelmiin ja jossa sekä potilas että hoitoalan ammattilainen käyttävät samaa käyttöliittymää, on ensimmäinen laatuaan maailmassa.
Palveluratkaisun mukanaan tuomat kustannussäästöt ovat merkittäviä.
 


CleverHealth Networkin kehittämän ratkaisun avulla voidaan saada huomattavia säästöjä hoitokustannuksiin ja henkilöstökuluihin, kun vaikeita sairauksia potevien potilaiden hyvinvointia voidaan seurata reaaliaikaisesti säännöllisten kontrollikäyntien sijaan. Ratkaisu tukee strategisia tavoitteitamme”, HUSin toimitusjohtaja
Matti Bergendahl toteaa.  


Skaalautuva malli
kroonisten sairauksien kotihoitoon 
 


Kotidialyysi-hankkeessa kehitetty ratkaisu on ainutlaatuinen myös siinä mielessä, että se skaalautuu muidenkin kroonisten sairauksien kotihoitoon. Tulevaisuudessa ratkaisu voidaan myös valjastaa ohjaamaan pienempiä sairaanhoitoyksiköitä kroonisten sairauksien kotihoidossa
. Se voisi toimia myös alustana keskitetyille hoidonohjaamoille ja keskitetymmälle etäseurannalle Suomessa. 
 


HUSin kanssa kaupallistamista on viemässä eteenpäin
CleverHealth Networking kumppaniyritys Fujitsu.
 


CleverHealth Network on edelläkävijä yhteiskehittämisessä julkisen ja yksityisten yritysten kanssa. Tämä kaupallistamissopimus on erittäin merkittävä avaus HUSille ja kansainvälisille markkinoille globaalin yrityksen kanssa. Olemme erittäin tyytyväisiä kumppanuudesta Fujitsun kanssa”, CleverHealth Networkin projektijohtaja
Mirka Tammi HUSista iloitsee.   


"Fujitsun ja HUSin välinen strateginen kumppanuus mahdollistaa merkittävien suomalaisten innovaatioiden kehittämisen ja viemisen kansainvälisille markkinoille. Kotidialyysissä hyödynnetään Fujitsun etähoidon ekosysteemiä ja laajaa kumppanuusverkostoa. Tämän ansiosta kehitetty toimintamalli mahdollistaa keskeisten kroonisten sairauksien kotona tehtävän hoidon merkittävän lisäämisen. Yhteisenä tavoitteenamme on helpottaa terveydenhuollon akuutteja kustannuspaineita ja resurssipulaa”, toteaa Terveydenhuollon toimialajohtaja
Joonas Siitonen Fujitsulta.  

 

Lisätietoja  

Virpi Rauta, Nefrologi, projektin lääketieteellinen johtaja, HUS  
virpi.rauta@hus.fi, +358 40523147 
 

Joonas Siitonen,Toimialajohtaja, terveydenhuoltoFujitsu Finland Oy  
joonas.siitonen@fujitsu.com, +358 50588 6368 

  

CleverHealth Network on kansainvälisesti tunnettu terveys- ja hyvinvointitietoa hyödyntävä ja jalostava ekosysteemi, ja edelläkävijä terveydenhuollon murroksessa. Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) koordinoimassa monialaisessa yhteistyössä eri alojen yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa kehitetään tunnistettuihin kliinisiin tarpeisiin uusia, maailmanluokan ratkaisuja terveys- ja hyvinvointidataa laajasti hyödyntämällä. www.cleverhealth.fi