UUTISET

06.10.2022

Helsingin kaupungin, HUSin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun uusi palvelu nopeuttaa terveysalan yritysten pääsyä markkinoille

Kuvassa: Sanna Hartman, Helsingin kaupunki; Minna Elomaa-Krapu, Metropolia ja Pekka Kahri, HUS

Health Proof Helsinki (HPH) on Helsingin kaupungin, Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) ja Metropolia Ammattikorkeakoulun rakentama terveysalan ekosysteemi, joka sujuvoittaa yritysten tutkimuksen ja testauksen polkua. Health Proof Helsinki tarjoaa myös CleverHealth Networkin kumppaneille ja kehityshankkeisiin konkreettisen testaus- ja pilotointiympäristönHealth Proof Helsinki vietti avajaisia 5.10.2022 Metropolian Myllypuron-kampuksella. 

Väestön ikääntyminen, syntyvyyden lasku sekä sosiaali- ja terveysalan haasteet ravistelevat Suomea. Hyvinvointi- ja terveysteknologiat ovat avainroolissa uusia ratkaisuja kehitettäessäHelsingin kaupunki, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja HUS ovat yhteistyössä kehittäneet uudenlaisen palvelun, joka sujuvoittaa hyvinvointi- ja terveysalan yritysten tutkimus- ja testauspolkuatuotteiden ja palveluiden kehityksessä. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii HPH-hankkeen ja ekosysteemin koordinaattorina. Korkeakoulu tuottaa tutkimus- ja testauspalveluita kansainvälisesti ainutlaatuisessa simulaatiosairaalassa ja liikelaboratoriossa yrityksille, jotka haluavat testata ratkaisujaan sairaala- ja potilaskäyttöä edeltävässä vaiheessa. 

Hyvinvointi- ja terveysteknologisille ratkaisuille ja sosiaaliselle innovaatiolle on suurempi tarve kuin koskaan. Haluamme Metropoliassa ottaa vahvan roolin hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan yritysten elinkeino- ja TKI-osaamisen vahvistajana. Korkeakouluna vastaamme tähän yhdistämällä yrityksille suunnatussa palvelutoiminnassamme oppimisen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan”, kertoo innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu Metropolia Ammattikorkeakoulusta. 

Teknologia terveydenhuollon edistäjäksi 

Health Proof Helsinki tarjoaa Uudenmaan alueelta puuttuneen yhteistoiminnallisen ja tarvelähtöisen tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja opetustoiminnan ympäristön hyvinvointi- ja terveysteknologia-alojen yrityksille. Health Proof Helsingissä yritykset pääsevät kokeilemaan ja kehittämään ratkaisujaan Metropolian simulaatiosairaalassa ja hyödyntämään Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sekä HUSierikoissairaanhoidon hoitoympäristöjä tarvelähtöisessä tutkimuksessaan. 

Testaavan yrityksen tuotekehitys verifioidaan ja validoidaan ekosysteemitoimijoiden yhteistyö. Palvelu antaa eri vaiheissa oleville yrityksille paremmat valmiudet tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöhön, ratkaisujen kaupallistamiseen sekä kansainvälistymiseen ekosysteemin verkostojen kanssa. 

Helsingin kaupunki tuo Health Proof Helsinki-yhteistyöhön kaupungin perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tosielämän tutkimus- ja kokeiluympäristöt asiakkaineen ja asiantuntijoineen. 

Haluamme Helsingissä edistää terveysteknologia-alan kasvua ja kansainvälistymistä sekä vahvistaa Helsingin seudun houkuttelevuutta paikkana terveysalan tutkimukselle ja liiketoiminnalle. Uskon, että Health Proof Helsingin kehittämis- ja kokeiluyhteistyö kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa auttaa yrityksiä kehittämään terveydenhuollon todellisia tarpeita vastaavia ratkaisuja, joille on laajemminkin kysyntää. Toiminta vahvistaa entisestään kaupunkimme Testbed-toimintaasanoo Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. 

HUS haluaa kehittää yritysyhteistyötapojaan ja toimii aktiivisesti erikoissairaanhoidon piirissä tapahtuvien terveysteknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen yhteiskehittämisessä, kliinisessä testauksessa ja käyttöönotossa. 

HUSin kliinisen osaamisen ja terveysdatan hyödyntäminen edistää sekä terveydenhuollon uusien ratkaisujen että yritysten kehittymistä. Health Proof Helsingin palveluiden kautta yrityksille avautuu mahdollisuuksia osallistua myös muihin verkostoihin, kuten esimerkiksi HUSin koordinoimaan CleverHealth Network-innovaatioekosysteemiin terveysdataan pohjautuvien digitaalisten ratkaisujen testauksen ja validoinnin osalta”, sanoo kehittämisjohtaja Visa Honkanen HUSista. 


Lisätietoja
Health Proof
Helsingistä:
 

Minna Elomaa-Krapu 
Innovaatiojohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu 
minna.elomaa-krapu@metropolia.fi 
p. +358 50 532 6331 

Sanna Hartman 
Yritysasiamies, Helsingin kaupunki 
sanna.hartman@hel.fi 
p. +358 406341594 

Katariina Rouvinen 
Kehittämispäällikkö, HUS 
katariina.rouvinen@hus.fi 
p. +358 40 627 9181 

-----------------------------------

Health Proof Helsinki on Helsingin kaupungin, Metropolia Ammattikorkeakoulun sekä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan hanke, jossa on kehitetty uusi terveysalan testiympäristöekosysteemi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa varten. Health Proof Helsinki tarjoaa saumattoman palveluketjun terveysalan yrityksille tuotekehityksen alkuvaiheesta kohti kliinisiä testauksia. Palveluihin kuuluvat terveydenhuollon ja sairaalaympäristöjen tutkimuksen ja testauksen palvelut, sekä terveysteknologian tuotekehityksen verifiointi- ja validointitoimenpiteet autenttisissa ja simuloiduissa ympäristöissä. Hankkeen yhteistyökumppanit kuuluvat Health Capital Helsinki -allianssiin. Hankkeen rahoittaa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto. https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/health-proof-helsinki