UUTISET

17.02.2022

Novartis on CleverHealth Network -ekosysteemin uusin kumppani

Kuvassa Jaana Santaholma ja Elina Wiik

Globaali lääkeyritys Novartis on uusin yhteistyökumppani Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) vetämässä CleverHealth Network -ekosysteemissä. Novartis odottaa avoimin mielin innovaatioita synnyttävää yhteistyötä ekosysteemin muiden kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on olla mukana rakentamassa yhdessä innovatiivisia ratkaisuja potilaiden hoidon ja elämänlaadun parantamiseksi ja heitä hoitavien henkilöstön työn tehostamiseksi. Samalla Novartis toivoo, että potilaat Suomessa saisivat entistäkin paremmat mahdollisuudet päästä innovatiivisten hoitojen piiriin niitä tarvitessaan 

Novartiksen lääketieteelliset johtajat Jaana Santaholma ja Elina Wiik vastaavat tieteellisistä yhteistyöhankkeista Suomessa. Santaholman vastuualueena ovat Pharma-yksikön hankkeet, kun taas Wiik toimii onkologian hankkeiden parissa. Novartiksella tekemisen ytimessä on kehittää uusia käänteentekev hoitoja ihmisten auttamiseksi, elämän pidentämiseksi ja sairauksien parantamiseksi. Toisena erityisalueena ovat kumppanuudet: yhtiössä halutaan luoda terveempää yhteiskuntaa yhteistyössä kumppanien kanssa. Lisäksi datan hyödyntäminen, digitaalisuus ja tiedolla johtaminen ovat keskeis voimavaroja Novartiksen työssä ja yksi syistä liittyä digitaalisia terveysinnovaatioita kehittävään CHN-ekosysteemiin 

Avoimin mielin mukaan yhteistyöhön etsimään ratkaisuja oikeisiin ongelmiin 

Santaholma ja Wiik odottavat innolla ja avoimin mielin yhteistyötä HUSin ja muiden CleverHealth Network -ekosysteemissä toimivien yritysten ja julkisen puolen toimijoiden kanssa. Liittyminen CHN-ekosysteemiin tuntui luontevalta, sillä sen tavoitteet kohtasivat Novartiksen tavoitteiden kanssa. On myös kiinnostavaa päästä ratkaisemaan terveydenhuollon haasteita yhdessä HUSin kanssa, joka on terveydenhuollon toimintakentän terävintä kärkeä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 

Jaana Santaholma sanoo: ”Meillä on yhteinen näkökulma CHN-ekosysteemin kanssa datan hyödyntämisestä ja digitaalisuudesta ja siitä, että ne mullistavat terveyden ja potilaiden hoitoa. Haluamme olla mukana tässä tärkeässä työssä ja nostaa Suomen näkyvyyttä terveysteknologioiden alalla ja saada sitä kautta lisää investointeja Suomeen.Alkuun Novartis haluaa kartoittaa ekosysteemiltä, millaisiin todellisiin terveydenhuollon haasteisiintarvitaan kiireisimmin ratkaisuja ja kuinka Novartiksen laaja-alainen osaaminen yksilöllisten hoitojenkehittäjänä ja sen kansainvälinen verkosto voivat hyödyttää ekosysteemiä.  

Novartis hyödyntää omassa tutkimustyössään terveydenhuollon rekistereistä ja tietoaltaista saatavaa tosielämän tietoa (Real World Evidenceesimerkiksi sydämen vajaatoiminnan, migreenin, syöpä- ja hematologisten sairauksien ymmärtämiseksi ja hoitokäytäntöjen kehittämiseksi.  

Haussa skaalattavat ratkaisut 

Novartiksen tarkoituksena on tunnistaa kehitystarpeita, joita voidaan parhaimmillaan laajentaaeri terapia-alueilleNovartis haluaa etsiä potilaan hoitopolun varrella ilmeneviä haasteita ja kehittää niihin ratkaisuja yhdessä muiden ekosysteemin jäsenten kanssa. Ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi täsmälääketieteeseen ja terveydenhuollon resurssien vaikuttavaan kohdentamiseen. Näin voidaan edistää uusien, innovatiivisten hoitojen ja ratkaisujen saavutettavuutta Suomessa. Tämä hyödyttää viime kädessä koko yhteiskuntaa ja tuo tärkeää lisäarvoa terveydenhuollolle. 

Elina Wiik kiteyttää yhteistyötä seuraavasti: ”Olemme osa terveydenhuoltoa, ja haluamme olla mukana rakentamassa ratkaisuja terveydenhuollossa todennettuihin haasteisiin. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on parempi terveys, vaikuttavuus, tiedolla johtaminen ja terveydenhuollon resurssien kohdentuminen oikeisiin kohteisiin. Me haluamme olla mukana kehittämässä työkaluja siihen pakettiin. Tässä tarvitaan meitä kaikkia terveysalan toimijoita. 

Novartiksen toiveet CHN-yhteistyölle 

Lopuksi Jaana Santaholma visioi nyt alkavan yhteistyön hedelmiä. Hän sanoo: ”Toivon, että 3-5 vuoden kuluessa olemme pystyneet luomaan jonkin konkreettisen ratkaisun, joka auttaa potilaita Suomessa saamaan innovatiivista hoitoa sitä tarvitessaan. Haluamme kehittää ratkaisuja, jotka parantavat potilaiden elämää ja auttavat kohdentamaan terveydenhuollon resursseja mahdollisimman vaikuttavasti.