UUTISET

25.11.2021

Pandemia vauhditti terveysturvallisia sisätiloja edistävää poikkitieteellistä E3-hanketta

Kuvassa Enni Sanmark

Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS) on mukana hiljattain käynnistyneessä kolmivuotisessa yhteishankkeessa, joka on saanut 6 milj. euron rahoituksen Business Finlandilta. Käytännön tarpeista alkunsa saaneessa projektissa yritykset ja tutkimuslaitokset selvittävät yhdessä, kuinka voitaisiin tehdä terveyden kannalta mahdollisimman turvallinen sisätila. HUSissa työskentelevä lääketieteen tohtori ja erikoistuva lääkäri Enni Sanmark kertoo monia tieteenaloja ja yrityksiä yhdistävästä projektista.

Tavoitteena turvallinen vuorovaikutus

HUSin puolelta projektia vetävän Enni Sanmarkin mukaan E3-hankkeen (Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions Co-innovation) tekee ainutlaatuiseksi sen monialaisuus ja poikkitieteellisyys. HUS tarjoaa hankkeeseen lääketieteellistä ymmärrystä sekä validoinneille ja tuotekehitys- ja tutkimustyölle tärkeän sairaalaympäristön, jossa taudinaiheuttajia väistämättä esiintyy.

Projektista saadaan valtavat määrät arvokasta tutkimuksellista tietoa, uusia innovaatioita ja oivalluksia sekä apua sisätilaratkaisujen ja -käytäntöjen uudistamiseen sairaaloissa, työpaikoilla, ravintoloissa ja muissa sisätiloissa, joissa ihmisvirrat ja patogeenejä siirtävät ilmavirrat liikkuvat. Projektin punaisena lankana on tärkeä tavoite: ihmisten turvallisen vuorovaikutuksen tulee jatkua epidemioista ja pandemioista huolimatta.

Laaja kattaus monialaisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia

E3-yhteishankkeeseen on lähtenyt mukaan 23 erikokoista yritystä ja seitsemän tutkimuslaitosta. Projektissa on vahva tutkimuksellinen tausta ja sen osa-alueisiin kuuluu muun muassa talotekniikkaratkaisujen kehittämistä, aerosolien, virtausten ja ilmavirtojen liikkeiden mallintamista, ihmisvirtojen seurantaa, taudinaiheuttajien, tartuntareittien ja erilaisten diagnostisten menetelmien tutkimista, teknisten ratkaisujen tutkimista ja laitteistojen arviointia ja kehittämistä. HUSin lisäksi julkisista toimijoista mukana ovat Helsingin Yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos sekä Ilmatieteen laitos. Kokonaisuuden koordinoinnista vastaa Tamlink Oy.

HUSn kanssa läheistä yhteistyötä ylähengitystieinfektioiden diagnostiikkaan syventyvissä osaprojekteissa tekevät CleverHealth Networkiin hiljattain liittynyt Roche sekä Olfactomics ja Biomensio, joiden kanssa kehitetään erilaisia työkaluja helpottamaan, tarkentamaan ja nopeuttamaan diagnostiikkaa.

Keskiössä tartuttajien tunnistaminen

Enni kertoo, että HUS tutkii projektissa ensisijaisesti hengitystieinfektioiden tartuntareittejä ja diagnostiikkaa sekä ihmisten henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutusta ilmavälitteisesti tarttuvien tautien leviämiseen eli ns. superlevittäjyysilmiötä.

Nopeammasta diagnostiikasta haetaan ratkaisuja sekä ihmisten että sisätilojen testaamiseen ja seurantaan. Tilaa voidaan esimerkiksi alkaa tuulettamaan tehokkaasti, mikäli tilassa on todettu tartuttava henkilö. Lisäksi halutaan mahdollistaa toimivien ratkaisujen pilotointi sairaalaympäristössä, johon keskitytään Granlundin johtamassa Smart Modular Healthcare -yhteistyöosuudessa.

”E3 on huikea mahdollisuus tutkijoille ja yrityksille kehittää yhdessä maailmanluokan pandemiaturvallisia ratkaisuja. Granlund koordinoi terveydenhuollon sektorin yhteiskehittämistä ja tavoitteena ovat älykkäät ja modulaariset ratkaisut niin suunnitteluun ja rakentamiseen kuin myös käytön ajalle”, sanoo hankkeesta Granlundilla vastaava Innovaatio- ja kehitysjohtaja Tuomas Laine.

Odotukset projektin jalanjäljestä 

Enni keskittyy projektissa HUSin painopistealueisiin ja lääketieteellisen näkemyksen jakamiseen konsortio-osapuolille. Enni on erittäin iloinen siitä, että hän on saanut mahdollisuuden päästä nuorena tutkijana tekemään näin uraauurtavaa työtä. Hän toivoo, että hänen esimerkkinsä motivoi myös muita nuoria tutkijoita hakeutumaan rohkeasti uusien asioiden äärelle ja rajojen rikkomiseen.

Lopuksi Enni kertoo toivovansa, että projekti jättäisi jälkeensä hienon tutkimuslaitosten ja yritysten ekosysteemiverkoston, joka pystyisi tarvittaessa yhdistämään voimiaan uusissa kriisitilanteissa. Enni toteaa: ”Olisi hienoa, jos projektimme ansiosta seuraava pandemia ei pakota ihmisiä linnoittautumaan koteihinsa vuosikausiksi, vaan kaikki voivat jatkaa turvallisia kohtaamisia ja meille kaikille niin tärkeää vuorovaikutusta." 

---

E3-hanke, Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions Co-innovation, on CleverHealth Network- ja IAQe (Indoor Air Quality Ecosystem) -ekosysteemien yhdessä rakentama laaja yhteiskehityshanke, jota rahoittavat Business Finland ja osallistuvat yritykset.