UUTISET

19.06.2024

CleverHealth Network -ekosysteemin yhteistyöprojekti HUSin ja Fujitsun välillä vie dialyysit sairaaloista koteihin

Väestön ikääntyessä munuaispotilaiden määrä Suomessa kasvaa ja kalliit hoidot vaativat paljon resursseja. HUS Helsingin yliopistollinen sairaala ja Fujitsu ovat tehneet yhteistyötä Kotidialyysiprojektissa, jonka avulla kotidialyysien määrää voidaan turvallisesti lisätä. Tähän päästiin kehittämällä kokonaisvaltainen ja reaaliaikainen seurantaratkaisu potilaille ja hoitotiimille. CleverHealth Network -ekosysteemiin liittyvä tutkimus- ja kehitysprojekti on nyt saatu päätökseen ja seuraavaksi HUS testaa ratkaisua kliinisessä käytössä. 

Tätä nykyä kotidialyysiä käyttävien potilaiden osuus on 20 prosenttia, mutta HUSin ylilääkäri Agneta Ekstrandin mukaan tavoitteena on nostaa määrä jopa 40 prosenttiin. HUS lähtee mielenkiinnolla käyttämään Fujitsun kanssa uutta etähoitoratkaisua kotidialyysiä hyödyntävien kotidialyysipotilaiden seurannassa.

Järjestelmän avulla potilas voi seurata keskeisiä arvojaan kuten verenpainetta, painoa ja dialyysitietoja. Terveydenhuollon ammattilaiset näkevät näitä arvoja suoraan potilastietojärjestelmästä. Järjestelmään on myös integroitu ajantasaista tietoa laboratoriotuloksista ja kotidialyysin tarviketilauksista. Näin potilas voi välttää monia raskaita sairaalakäyntejä. Useiden tutkimusten mukaan kotidialyysi voi myös parantaa potilaiden yleistä hyvinvointia, lisätä riippumattomuutta sairaalasta ja pidentää elinajanodotetta. Lisäksi kotidialyysihoito alentaa dialyysihoitojen korkeita kustannuksia.  

Kotidialyysipotilaat ovat ottaneet automatisoidun järjestelmän hyvin vastaan. Potilaiden mielestä järjestelmä on helppokäyttöinen ja se tuo heille mielenrauhaa, sillä järjestelmä kertoo välittömästi potilaalle ja hoitohenkilöstölle kaikista terveydentilassa tapahtuvista muutoksista.

Vatsakeskuksen toimialajohtaja Mika Matikainen HUSista on hyvin tyytyväinen projektin lopputuloksiin. Hän toteaa, että CleverHealth Network -ekosysteemi toimi keskeisenä kimmokkeena tälle edistykselliselle yhteistyöprojektille HUSin ja Fujitsun välillä.

Etähoitoratkaisut voivat ratkoa monia terveydenhuollon nykyhaasteita. ”Terveydenhuollon osaajapulan vuoksi meidän tulee ottaa käyttöön potilaat hyvässä mielessä resursseina. Tätä tukee vakuuttava tutkimustieto siitä, että omasta hyvinvoinnistaan vastuuta ottava potilas hyötyy itse merkittävästi tästä asenteesta”, Fujitsu Finlandin Terveydenhuollon toimialajohtaja Markku Mäenpää toteaa lopuksi.

 

Katso videolta lisätietoa:

https://www2.fujitsu.com/pl/customer-stories/cs-helsinki-university-hospital-20240425/