UUTISET

07.12.2022

HUSin johtamalle syöpähoitojen vaikuttavuutta parantavalle hankkeelle merkittävä EU-rahoitus

Kuva: HUS

EU on myöntänyt 7 miljoonaa euroa HUSin johtamalle tutkimus- ja kehittämishankkeelle, jonka tavoitteena on saada eurooppalaisissa syöpäsairaaloissa kerätty data entistä tehokkaammin käyttöön. Potilaille projekti tarkoittaa vaikuttavampaa, turvallisempaa ja yksilöllisempää syövänhoitoa. Hankkeessa on mukana HUSin ohella CleverHealth Network -ekosysteemin yrityksistä Siemens Healthineers ja BC Platforms. 

Hankkeen keskiössä reaaliaikainen tieto  

”Syöpähoitojen kehittämiseksi tarvitaan reaaliaikaista tietoa niiden arkivaikuttavuudesta”, kiteyttää Syöpäkeskuksen toimialajohtaja, dosentti Johanna Mattson. 

HUSin Syöpäkeskuksen johtamassa ONCOVALUE-hankkeessa lisätään eurooppalaisten syöpäsairaaloiden kyvykkyyttä kerätä omien potilaiden hoitotuloksia vaivattomasti ja viiveettä. Potilastiedon järjestelmällinen kerääminen ja arviointi on perusta syöpähoitojen kehittämiselle ja hoitotulosten parantamiselle. Systemaattinen tiedon hyödyntäminen auttaa myös viranomaisia tekemään päätöksiä uusien syöpähoitojen käyttöönotosta. Parhaimmillaan hanke voi nopeuttaa tehokkaiden uusien lääkehoitojen käyttöönottoa. Toisaalta voidaan tunnistaa potilasryhmiä, jotka eivät hyödy hoidosta, jolloin hoitoja pystytään kohdentamaan niistä hyötyville. 

Uusien tekoälyä hyödyntävien työkalujen avulla automatisoidaan tiedon keruuta ja analytiikkaa  

Hanke alkaa tammikuussa 2023. Syöpäkeskuksen lisäksi mukana on neljä merkittävää syöpäsairaalaverkostoa ja -sairaalaa Hollannista, Tanskasta, Portugalista ja Italiasta sekä teknologiayrityksiä. Teknologiayritykset pyrkivät kehittämään uusia tekoälyä hyödyntäviä työkaluja potilashoidossa syntyvän datan mahdollisimman automatisoituun keruuseen ja analytiikkaan. Hankkeen myötä syntyvistä uusista tiedon keräämisen ja analysoinnin malleista tiedotetaan ja järjestetään koulutusta myös maailman suurimman syöpäsairaalaverkoston (European Organization for Cancer Institutes = OECI) muille sairaaloille. 

ONCOVALUE perustuu arvo- eli vaikuttavuusperustaiseen toimintamalliin, jossa terveydenhuollon arvo määräytyy mittaamalla hoidolla saavutettua terveyshyötyä, ei vain hoidon kustannuksia tai palvelujen määrää. Pitkällä aikavälillä vaikuttavuuteen pohjautuva malli auttaa vähentämään syövän hoidon kasvavaa taakkaa EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. 

Konsortio tuo yhteen johtavia syöpäsairaaloita ja teknologiayrityksiä  

Konsortiossa mukana olevilla teknologiayrityksillä on vahvaa osaamista tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisestä sekä viestinnästä. CleverHealth Networkin kumppaniyritykset BC Platforms ja Siemens Healthineers tuovat hankkeeseen innovatiivisia ratkaisuja ja erikoisosaamista.  

BC Platformsin toimitusjohtaja Tero Silvola sanoi: "ONCOVALUE-hanke on osa nopeasti kasvavaa Trusted Collaborative Environment (TRE) -ratkaisujamme. Hankkeessa käytettävät TRE-ratkaisumme ovat federoidun tietoverkon tekninen arkkitehtuuri ja toteutus, tiedon analysointi- ja raportointityökalut sekä avoin sovellusohjelmointirajapinta (API) tietoverkkoon pääsyä varten.” 

Siemens Healthineersin suurasiakkuusjohtaja Ossi Koskinen sanoi: “Siemens Healthineers on aktiivisesti mukana rakentamassa tekoälyä hyödyntäviä innovaatioita, joiden avulla päästään tehokkaampiin ja vaikuttavampiin tuloksiin syövänhoidon kaikissa vaiheissa alkaen ensimmäisestä potilaskohtaamisesta hoitojen suunnitteluun, toteutukseen ja hoidon jälkiseurantaan. On hienoa olla mukana tässä EU:n rahoittamassa konsortiohankkeessa, joka tuo yhteen useita Euroopan johtavimpia syöpäsairaaloita ja teknologiayrityksiä.”   

HUSin kehittämisyksikön teknologiapäällikkö Pekka Kahri toteaa lopuksi: “CleverHealth Networkin ekosysteemi ja sen toimijoiden vahva yhteistyö ovat omalta osaltaan edistäneet projektikonsortion rakentamistaEU-hakemuksen sujuvaa koordinointia sekä sen viemistä voitokkaasti maaliin.”  

ONCOVALUE-konsortio: HUS (Suomi), Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Anton (Alankomaat), Elevate BV (Alankomaat), IQVIA Solutions BV (Hollanti), Rigshospitalet Copenhagen University Hospital (Tanska), BC Platforms Ltd Oy (Suomi), Siemens Healthcare GMBH (Saksa), Instituto Portugues De Oncologia Do Porto Fran (Portugali), Istituto Romagnolo Per Lo Studio Dei TumoriDino Amadori”(Italia), Ciaotech Srl (Italia), Ttopstart BV (Alankomaat). 

Lisätietoja:  

Johanna Mattson, toimialajohtaja, HUS Syöpäkeskus, puh. 050 427 9165, etunimi.sukunimi@hus.fi