UUTISET

18.01.2023

Digitaalisten terveysinnovaatioiden ekosysteemi CleverHealth Network tuottaa merkittäviä tuloksia

CleverHealth Network -ekosysteemin monialaisessa yhteistyössä Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) ja eri alojen yritysten ja tutkimuslaitosten välillä kehitetään tunnistettuihin kliinisiin tarpeisiin uusia ratkaisuja terveys- ja hyvinvointidataa laajasti hyödyntämällä. Tuloksena on potilaiden elämänlaatua parantavia ja terveydenhuollon prosesseja tehostavia hoitomuotoja, joilla on laaja vaikuttavuus. Käynnissä on useita yhtyeishankkeita, joista ensimmäiset ovat edenneet jo kehitysvaiheesta kohti tuotteistusta ja uusia hankkeita on rakenteilla koko ajan. Tuloksena on konkreettisia hoitoratkaisuja ja apua mm. akuutin leukemian, raskausdiabeteksen sekä dialyysipotilaiden hoitoon.

 

CleverHealth Network (CHN) on terveysteknologian innovaatioekosysteemi, jossa yritykset ja terveydenhuollon asiantuntijat kehittävät yhdessä entistä parempaa hoitoa suomalaisille ja menestyviä terveysteknologian vientituotteita yrityksille. Tuote- ja palveluinnovaatiot pohjautuvat HUSin laaja-alaiseen ja laadukkaaseen terveysdataan, kliinikoiden huippuosaamiseen ja tunnistettuihin merkittäviin kliinisiin tarpeisiin. CHN:n innovatiivinen yhteistyömalli julkisen ja yksityisen sektorin välillä on osoittautunut erittäin tärkeäksi terveydenhuollon murroksessa. Ekosysteemin toimintaa on systemaattisesti kehitetty sen viisivuotisen toiminnan aikana HUSin, Spinversen ja jäsenyrityksen yhteistyölläYrityksillä on vahva sitoutuminen nykyiseen toimintatapaan ja suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseen yhdessä.  

 

Tulokset esillä ekosysteemin vuosiseminaarissa 

 

Akuutin leukemian hoitoon keskittyvässä projektissa on kehitetty syöpälääkäreiden viikoittaisiin hoitokokouksiin diagnostiikkaa ja hoitoa ohjaava älykäs tietotaulusovellus, jota voidaan käyttää niin kliinisessä potilastyössä kuin tutkimuksessa. Projektissa on hyödynnetty myös uusia tietolähteitä, kuten mikroskooppilasien nopeaa analyysia tietokonenäön avulla, ja tavoitteena on ollut automatisoida syövän diagnostikkaa ja hoidon valintaa (hoito-ohjeiden mukainen hoito tai lääketutkimus). HUSin kanssa yhteistyössä ovat TietoEvry, Productivity Leap ja Hematoscope. Koneoppimiseen perustuva analysointityökalu johtaa nopeaan ja tehokkaaseen diagnostiseen prosessiin, mikä mahdollistaa kliinisiin lääketutkimuksiin ohjautumisen ja yksilöllisen hoidon toteutumisen automatisoidun prosessin kautta. Näin lääkäreille ja hoitajille jää enemmän aikaa varsinaiseen potilastyöhön”, painottaa projektin vetäjä professori Kimmo Porkka. 

 

Kotidialyysi-hankkeessa on toteutettu dialyysipotilaiden vaativan etähoidon turvallisesti mahdollistava kokonaisvaltainen, automatisoitu palveluratkaisu, joka tuo turvaa potilaan arkeen. Samaan aikaan ammattilaisella on käytössään reaaliaikaista tietoa näyttävä helppokäyttöinen käyttöliittymä.Kaikki hoitotieto siirtyy joko automaattisesti laitteista tai potilaan täyttämien lomakkeiden kautta ja on siten nähtävillä aina sekä potilaalle että hoitotiimille, ei enää pelkästään 2-3 kuukauden välein kontrollikäynneillä sairaalassa. Lisäksi potilaan käytössä on tilausjärjestelmä, jonka avulla on mahdollista tilata yksilöllisesti tarvittavat dialyysitarvikkeet”, sanoo hankkeen vetäjä nefrologi Virpi Rauta. Yhteishankkeessa HUSin kumppaneina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Gillie. 

 

Raskausdiabeteksen etäseuranta -hankkeessa on kehitetty raskausdiabeetikoille elämäntapoja seuraava mobiilisovellus, joka kokoaa raskausdiabeetikon elintavat ja glukoosipitoisuudet yhteen näkymään reaaliaikaisesti. Tähän liittyy sekä potilaille että ammattilaisille kehitetyt käyttöliittymät ja näiden integrointi palveluratkaisuksi, joka parantaa potilaan raskausdiabeteksen itsehoitoa. Hankkeessa ovat olleet mukana HUS, Elisa, Fujitsu, Aalto Yliopisto ja Helsingin Yliopisto. Alustavat tulokset sovelluksen vaikutuksesta raskausdiabeetikoiden glukoositasapainoon ovat erittäin lupaavia ja palvelusovellusta on tarkoitus pilotoida laajemmin neuvoloissa lähitulevaisuudessa”, sanoo kehittämispäällikkö Mikko Kytö. 

 

Kaikki em. tutkimus- ja kehityshankkeet ovat nyt edenneet vaiheeseen, jossa tuotteistamis- ja kaupallistamistyötä tehdään kehityshankkeen rinnalla yritysten vetämänä.Tässä vetureina ovat TietoEvry, Gillie ja Fujitsu 

 

Kansainvälistyminen ja skaalaus tavoitteena  

 

HUSin tietoaltaan tietoturvallinen, äskettäin sertifioitu ja tutkimusta palveleva käyttöympäristö HUS Acamedic on tärkeässä roolissa dataa monipuolisesti hyödyntävien tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamisessa. Se mahdollistaa mm. kansainvälisen yhteistyön tietoturvallisesti, dataa siirtämättä. Nykyisissä CHN-hankkeissa on tehty monella tapaa pioneerityötä HUSin kliinikoiden, tietohallinnon asiantuntijoiden ja yritysten yhteistyönä, mm. datan harmonisointiinlupa-asioihin, algoritmien validointiin sekä kaupallistamispolkuihin liittyen. Näitä oppeja tuodaan jatkossa helpottamaan uusien hankkeiden sujuvaa toteutusta. 

 

Edelliselle kaksivuotiskaudelle ekosysteemille luotiin kansainvälistymissuunnitelma, jota on aktiivisesti toteutettu. Tämän ansiosta CleverHealth Network tunnetaan jo paremmin ja se herättää kiinnostusta maailmalla benchmarkina toimivasta terveysalan ekosysteemistä. Tärkeitä kansainvälisen yhteistyön hankkeita on saatu käyntiin (esim. HUSin koordinoimat EU-projektit AICCELERATE ja Long Covid), nykyisten projektien tuloksia on validoitu ulkomailla sekä jäsenyritysten globaaleja organisaatioita saatu mukaan konkreettiseen kehitysyhteistyöhön. Lukuisat kansainväliset delegaatiot ovat säännöllisesti vierailleet HUSissa tutustumassa CleverHealth Networkiin ja sen tuloksiin, joita on esitelty myös monissa kansainvälisissä konferensseissa ja tapahtumissa. Business Finland on juuri myöntänyt CleverHealth Networkille jatkorahoituksen kahden vuoden jaksolle, jonka aikana pääpaino on useiden uusien projektien käynnistämisen lisäksi kansainvälisen yhteistyön kasvattamisessa sekä saatujen tulosten kaupallistamisessa ja skaalaamisessa, sanoo ekosysteemin koordinaattori Katariina Rouvinen.