UUTISET

01.12.2020

Kimmo Porkan luotsaama työryhmä hyödyntää uusimpia teknologioita yksilöllistetyn hoidon toteuttamiseksi

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HUS) Syöpäkeskuksen ylilääkäri ja kliinisen hematologian professori Kimmo Porkka työryhmineen on mukana akuutin leukemian diagnostiikkaa ja hoitoa kehittävässä yhteistyöprojektissa. Monialaisessa hankkeessa pilotoidaan edistyksellistä tautisolujen syväprofilointia, HUSin tietoaltaita ja uusimpia teknologioita hyödyntäviä prosesseja. Tavoitteena on tehostaa hoidon yksilöllistämistä syöpää sairastaville potilaille ja tuotteistaa projektin tuloksia myös kansainvälisesti.

-- (kporkka_uni_helsinki.jpg)

CleverHealth Network on Business Finlandin ja jäsenorganisaatioiden yhteisesti rahoittama terveys- ja hyvinvointitietoa hyödyntävä innovaatioekosysteemi, jossa yritysten ja lääketieteen asiantuntijoiden monialaisella yhteistyöllä kehitetään terveydenhuollon datan jalostukseen perustuvia maailmanluokan ratkaisuja selkeisiin kliinisiin haasteisiin. Tavoitteena on luoda parempaa hoitoa potilaille ja uusilla tuote- ja palveluinnovaatioilla vientiliiketoimintaa suomalaisille yrityksille. Akuutin leukemian hoito on osa eCare for Me -projektikokonaisuutta, jossa HUSin yrityskumppaneina ovat TietoEVRY, Aiforia, Intito ja Kaiku Health.

Projektissa käytetään hyväksi tekoälyn, koneoppimisen ja neuroverkkojen tuomia mahdollisuuksia ennakoivan tiedon hakemiseen. HUSin potilastietoaltaat sisältävät valtavia määriä tietoa, mutta niiden tehokas ja tarkka analysointi on haastavaa ilman tiedon rakenteellistamista, harmonisointia sekä eri tietolähteiden integraation automatisointia. Akuutin leukemian hoito -projektissa haetaankin tehokkaampia ja nopeampia tapoja tietojen hyödyntämiseen potilaiden hoidossa.

Kun halutaan etsiä ennakoivaa tietoa esimerkiksi akuutin leukemian eri tautivariaatioista, tekoäly voidaan valjastaa louhimaan suuria määriä dataa, jolloin potilaita pystytään ohjaamaan entistä tehokkaammin kliinisiin lääketutkimuksiin ja yksilöllistettyyn hoitoon. Projektissa on pystytty osoittamaan yksilöllistetyn hoidon tuoneen lisää elinaikaa niille akuuttia myelooista leukemiaa (AML) sairastaville potilaille, joita mitkään muut hoidot eivät enää auta. 

Huomattava potentiaali myös muille terveydenhuollon aloille

Veritauteihin erikoistunut Kimmo Porkka toteaa, että projektin keskiössä oleva akuutin leukemian diagnostiikka on vain yksi monista sovellusalueista ja hankkeen tuloksilla on suuri käyttöpotentiaali myös muilla terveydenhuollon aloilla. HUS ja sen yhteistyökumppanit hakevat projektissa kehitettyjen työkalujen ja prosessien skaalaamista ja tuotteistamista myös kansainvälisesti. Tästä odotetaan huomattavaa kilpailuetua, kun suomalaista terveysteknologian huippuosaamista viedään ulkomaille.

Suurten tietomassojen käsittelyn ansiosta pystytään kartoittamaan monia tietolähteitä ja potilaita kyetään tutkimaan aiempaa tarkemmin. Automatisointi on edellytys suurten tietomäärien hallinnassa, kun pyritään tarkempaan diagnostiikkaan, yksilölliseen hoitoon ja seurantaan. Samalla prosessit tehostuvat myös kustannusten osalta ja hoitoon saadaan ne potilaat, jotka siitä eniten hyötyvät. ”Meidän on tärkeää nähdä CleverHealth Networkin kaltaisten tietomassoja hyödyntävien projektien iso potentiaali terveydenhuollon toimivuuden parantamisessa sekä muiden toimijoiden ja yritysten osallistamisessa. Projektit ovat merkityksellisiä ensisijaisesti potilaille, mutta myös terveydenhuollon tutkijoille ja yrityksille, jotka ovat esimerkiksi erikoistuneet suurten datamassojen edistykselliseen käsittelyyn”, Kimmo Porkka muistuttaa.

Kehitteillä kliininen sovellus lääkäreiden hoitokokouksiin ja yhteinen tietomalli

Syöpähoitojen kustannukset Suomessa ovat lähes miljardiluokkaa ja Akuutin leukemian hoito -projektissa pyritään hakemaan prosessien automatisoinnin kautta myös kustannussäästöjä. Tällä hetkellä Porkan työryhmä kehittää kliinistä sovellusta syöpälääkäreiden viikoittaisiin hoitokokouksiin. Työkalun avulla tiettyjä prosesseja automatisoidaan, mikä nopeuttaa potilaiden ohjausta yksilöllistettyyn hoitoon ja kliinisiin lääketutkimuksiin. Porkka ennustaa: ”Viiden vuoden kuluessa syöpäpotilaita pystytään ohjaamaan yksilölliseen hoitoon entistä aikaisemmassa vaiheessa, jolloin saadaan todennäköisesti myös entistä parempia hoitotuloksia prosessien tehostuessa.”

Uusien tietosuoja-asetusten vuoksi tietoaltaasta louhittavien tietojen käsittelytavat ovat hyvin tärkeässä roolissa. Projektissa keskitytään myös kartoitettavan tiedon harmonisointiin, jotta data saadaan yhteensopivaksi kansainvälisen tietomallin kanssa ja tietoja voidaan yhdistää niin Suomen sisällä kuin kansainvälisesti ilman yksilöityjen potilastietojen siirtoa.  Yhteinen tietomalli tuo mukanaan uuden mutta välttämättömän lähestymistavan, jonka ansiosta Suomen kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla paranee työkalujen ja prosessien tuotteistamisen kautta.

Antoisa ja rikastuttava yhteistyöprojekti eri alojen huipputoimijoiden kanssa

Kimmo Porkka on pitkällä työurallaan tullut yhä kiinnostuneemmaksi datan käsittelyn ja ohjelmoinnin tärkeydestä terveydenhuollossa ja pitää CleverHealth Network -ekosysteemissä toimimista hyvin antoisana kokemuksena. Datan merkitys tulee kasvamaan, ja lääkäreiden koulutuksessa olisi Porkan mielestä lisätä datan käsittelyyn liittyvää opetusta.

Eräs projektin rikastuttavimmista piirteistä on Kimmo Porkan mielestä ollut mahdollisuus tehdä työtä yhteisössä, jossa vaihdetaan ajatuksia erityyppisten toimijoiden kanssa: projektissa tekevät yhdessä työtä niin terveydenhuollon asiantuntijat, yliopistojen huippututkijat kuin isot ja pienet yritykset sekä HUSin oma tietohallinto. Kontakteja rakennetaan myös potilasjärjestöihin ja muihin sidosryhmiin.  Kimmo Porkka haluaa myös erityisesti kiittää projektissa työskenteleviä tutkijakollegoitaan: LL Oscar Brück, LL Perttu Koskenvesa, FM Otso Brummer, joiden vahva työpanos pitää omalta osaltaan projektin liikkeessä.

Lisätietoa

Anja Kajanne, projektipäällikkö, HUS, anja.kajanne[at]hus.fi
Kimmo Porkka, ylilääkäri, professori, HUS, kimmo.porkka[at]hus.fi