UUTISET

17.04.2019

Tekoälyn avulla kohti nopeampaa ja tehokkaampaa hoitoa

HUSin koordinoima ekosysteemi CleverHealth Network on käynnistämässä uutta, laajaa kehitysprojektia, jossa pyritään tekoälyn avulla tuottamaan tehokkaampaa ja nopeampaa hoitoa harvinaissairauksia tai akuuttia leukemiaa sairastaville sekä kotidialyysipotilaille.

HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan koordinoima ekosysteemi CleverHealth Network käynnistää Business Finlandin rahoittaman eCare for Me (eC4Me) -kehitysprojektin. Projektin tarkoitus on kehittää uusia palvelukonsepteja ja hoitoprosesseja, joiden avulla nopeutetaan harvinaissairauksia sairastavien potilaiden diagnosointia ja ohjautumista oikean hoidon pariin, mahdollistetaan akuutin leukemiapotilaan tarkennettu diagnosointi ja lääkitys sekä tunnistetaan kotidialyysiin soveltuvat potilaat varhaisessa vaiheessa. Uudet hoitoprosessit tekevät dialyysipotilaan etäseurannasta vaivattomampaa ja parantavat dialyysitarvikkeiden varastointi- ja tilausjärjestelmää. Projektin pääpartnereina ovat HUS, Tieto, Aiforia, Intito ja Kaiku Health.

- Nyt kehitettävien palvelukonseptien ja teknisten ratkaisujen kaltaisia ei ole vielä muualla nähty. Pyrkimyksenä on kehittää malli, jonka avulla voidaan hyödyntää HUSin ainutlaatuista terveysdataa ja mahdollistaa monipuolisen, kansainvälisen tutkimuksen tekeminen. Tutkimuksen kautta taas voidaan parantaa kansalaisten terveyttä ja nopeuttaa hoidon saamista, sanoo CleverHealth Networkin projektijohtaja Mirka Tammi.

Tekoäly tuo vauhtia harvinaissairauksien diagnosointiin

Asiantuntijankin on vaikea tunnistaa harvinaissairauksien oireita ja löydöksiä. CleverHealth Networkin eCare for Me -projektiin valittiin kolme kustannuksiltaan suurta harvinaissairautta: glomerulonefriitti, myosiitti sekä vaskuliitti.

- Kehitämme toimintamallia, jossa keinoälyalgoritmit yhdistelevät tietoja ja nopeuttavat siten harvinaisten sairauksien diagnosointia vähintään 10–20 prosentilla. Näin saadaan aikaan merkittäviä kustannussäästöjä, parannetaan hoidon laatua ja vähennetään inhimillistä kärsimystä, kertoo johtava tutkija, osastonylilääkäri Mikko Seppänen HUSin harvinaissairauksien yksiköstä.

Esimerkiksi munuaispotilaan akuuttivaiheen tehohoitokustannukset kohoavat helposti yli 100 000 euroon, joten tekoälyn avulla varhaisessa vaiheessa tehty diagnoosi auttaa säästämään huomattavia summia.

Leukemiaan sairastunut kaipaa yksilöllistä hoitoa

Syöpähoitojen kustannukset ovat Suomessa lähes miljardin euron luokkaa vuosittain. Koneoppimisen sekä taudin laajan molekyyliprofiloinnin avulla syöpädiagnoosia voidaan nopeuttaa ja tarkentaa, mikä mahdollistaa kliinisiin lääketutkimuksiin ohjautumisen ja yksilöllisen hoidon toteutumisen automatisoidun prosessin kautta.

– Kehitämme syöpälääkäreiden viikoittaisiin hoitokokouksiin käytettäväksi kliinistä sovellusta. Tällä hetkellä HUSin Syöpäkeskuksen potilaista vain alle kymmenen prosenttia ohjautuu kliinisiin lääketutkimuksiin, mutta tavoitteenamme on kasvattaa luku 20–30 prosenttiin, toteaa johtava tutkija, HUSin Syöpäkeskuksen ylilääkäri Kimmo Porkka.

Syöpäpotilaiden ohjaamisesta kliinisiin lääketutkimuksiin koituisi 15–20 miljoonan euron säästöt, mutta myös hyötyä potilaille – Porkan mukaan tutkimuksiin osallistumalla voidaan taata kaikkein ajanmukaisin ja tehokkain hoito nopeasti kehittyvällä alalla.

Vaivattomampi kotidialyysi

Dialyysipotilaiden määrä on Suomessa kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana 18 prosenttia ja jatkaa kasvamistaan 4 prosentin vuosivauhtia. Kotona dialyysiä tekevien potilaiden määrä on lisääntynyt, mutta kasvu on ollut yllättävän hidasta.

– Kotidialyysin kustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin sairaalassa tehtävässä dialyysihoidossa. Lisäksi potilaiden elämänlaatu ja ennuste ovat parempia ja lisäsairastavuus vähäisempää. Dialyysin vieminen kotiin on kuitenkin työlästä ja monimutkaista sekä potilaille että henkilökunnalle. Kotidialyysiin sopivien potilaiden identifioiminen ja rekrytointi on puutteellista, ja hoitoon soveltuvia potilaita ohjautuu turhaan sairaaladialyyseihin, listaa projektin johtavana tutkijana toimiva nefrologian erikoislääkäri Virpi Rauta HUSin Vatsakeskuksesta.

Myös dialyysilaitteiden ja tarvikkeiden tilaaminen ja toimittaminen sekä kotihoidon seuranta on työlästä. Hoitoprosessia kehittämällä kotona hoidettavien potilaiden määrää voidaan kuitenkin lisätä ja hoidon laatua ja turvallisuutta kohentaa merkittävästi.

Lisätietoja:

  • Mirka Tammi, CleverHealth Network -projektijohtaja, HUS, p. 040 657 5331, mirka.tammi@hus.fi
  • Anja Kajanne, eCare for Me -projekti, projektipäällikkö, HUS, p. 040 669 2201 anja.kajanne@hus.fi
  • Mikko Seppänen, eCare for Me -projektin tutkimusjohtaja, harvinaissairaudet, mikko.seppanen@hus.fi
  • Kimmo Porkka, eCare for Me -projektin tutkimusjohtaja, akuutti leukemia, kimmo.porkka@hus.fi
  • Virpi Rauta, eCare for Me -projektin tutkimusjohtaja, kotidialyysi, virpi.rauta@hus.fi
  • Visa Honkanen, kehittämisjohtaja, HUS, p. 050 427 5023, visa.honkanen@hus.fi

CleverHealth Network on vuonna 2017 perustettu terveysteknologian ekosysteemi, jossa yritykset ja terveydenhuollon asiantuntijat kehittävät entistä parempaa hoitoa suomalaisille ja menestyviä vientituotteita yrityksille. Tuote- ja palveluinnovaatiot pohjautuvat HUSin laaja-alaiseen terveysdataan sekä kliinikoiden huippuosaamiseen. Business Finlandin rahoittamassa ekosysteemissä ovat mukana BCB Medical, BC Platforms, CGI, Elisa, Fujitsu, GE, HUS, IBM, Innofactor, Microsoft, Nokia, Noona, Planmeca ja Tieto.