UUTISET

01.02.2021

Sepelvaltimotautiin sairastuneille uusia ennaltaehkäiseviä hoitotapoja

HUSin koordinoimassa CleverHealth Network -ekosysteemissä on käynnistymässä merkittävä sepelvaltimotautiin keskittyvä projekti. Clever-P-nimisessä projektissa kehitetään uudenlaisia ennaltaehkäiseviä hoitotapoja sepelvaltimotautipotilaiden uusintakohtausten ehkäisemiseksi. Projektissa HUS kehittää digihoitopolkuja tukemaan sepelvaltimotautipotilaiden hoitoa yksilöllisempään suuntaan. Projektin yhteistyökumppanit ovat Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS) ja bioteknologia-alan yritys Amgen.

-- (Clever-P_projekti.jpg)

Kuvassa vasemmalta: HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen, HUSin Sydän- ja keuhkokeskuksen toimialajohtaja Antti Vento ja Amgenin maajohtaja Niilo Färkkilä.
 

Projekti tähtää parantamaan ja tarjoamaan yhä tehokkaampaa hoitoa HUSin perusterveydenhuollon piirissä oleville tuhansille sepelvaltimotautipotilaille, jotka ovat diagnoosinsa jälkeen vaarassa saada uusintakohtauksia, jotka kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmää. Työkaluina potilaiden intensiivisen tuen ja vaikuttavan hoidon räätälöimiseksi hyödynnetään HUSin tietoaltaasta saatavia potilastietoja tavoitteena ennaltaehkäisevän hoitomuodon kehittäminen.

Projektissa tunnistetaan korkeimpaan riskiryhmään kuuluvat potilaat

Tutkimuksessa pyritään ensin erottamaan korkeimpaan riskiryhmään luokiteltavat potilaat, joilla on geneettiseen riskiin perustuen suurempi todennäköisyys saada uusintakohtauksia. Heitä on 5-10 prosenttia kaikista perusterveydenhuollon piirissä olevista potilaista. Näille potilaille räätälöidään intensiivinen hoito ja tuki uusintakohtausten välttämiseksi.  Normaalissa riskissä olevat eli 90 prosenttia potilaista ohjautuvat tutkimukseen, jossa verrataan perinteisen hoidon ja digitaalisesti tuetun ja uudistetun hoitopolun vaikuttavuutta ja toimivuutta.

Uudistetusta digitaalisesta hoitopolusta huomattavia hyötyjä potilaalle

Clever-P-projektissa kumppanuusverkoston toimijat määrittelevät yhdessä konkreettisia työkaluja ja prosesseja, joiden avulla terveysdataan pohjautuvia tietoja voidaan käyttää sepelvaltimotaudin ennustettavuuteen ja ennaltaehkäisyyn sekä luoda pohjaa genomitietojen hyödyntämiselle. Projektilla pyritään myös osoittamaan asiakaslähtöisten digitaalisten hoitopolkujen edut perinteisiin hoitopolkuihin verrattuna. Digitaalisessa hoitopolussa hoitohenkilökunta ja potilaat pääsevät hyödyntämään HUSissa jo aiemmin kehitettyä Terveyskylä-sovellusta. 

Yksilöllinen hoito on arvoperusteisen terveydenhuollon peruskiviä. HUSin Sydän- ja keuhkokeskuksen toimialajohtaja Antti Vento arvioi, että potilaiden hoito tehostuu ja saadaan kustannustehokkuutta, jos sepelvaltimotautipotilaiden sekundaaripreventio kohdentuu oikein.  Tavoitteena potilaille on, että hoitoon ohjaudutaan nopeammin yksilöllisempien ja tehokkaampien prosessien ja työkalujen ansiosta sekä pystytään erityisesti vähentämään uusintakohtauksia.

“HUSin selkeänä strategiana on pyrkiä Euroopan parhaaksi toimijaksi julkisen terveydenhuollon potilaslähtöisessä digitalisaatiossa. Uskomme, että tämän yritysyhteistyöprojektin kumppaneilla on kaikki edellytykset kehittää yksilöityjä, maailmanluokan terveydenhuollon ratkaisuja, joiden laadunvarmistus ja tietoturva ovat huipputasoa”, HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen toteaa.

Omien alojensa huippuosaajat yhteistyössä potilaiden parhaaksi

CleverHealth Networkin alaisessa projektissa ovat mukana miljoonien eurojen yhteispanostuksellaan HUS sekä Amgen, joista kumpikin tuo vahvaa erikoisalojen osaamista ja tietoa projektin toteutukseen. Monialaisessa projektissa hyödynnetään HUSin lääketieteellistä osaamista ja HUSin tietoaltaan potilastietoja sekä teknologista osaamista Amgenilta.

Lääkeyritys Amgen tuo projektiin bioteknologian kärkiosaamista. Amgenin Suomen ja Baltian maajohtaja Niilo Färkkilä sanoo: ”Olemme innolla mukana projektissa kehittämässä kumppanuutta HUS:n kaltaisen innovatiivisen toimijan kanssa. Yhteistyön avulla voimme kehittää hoitoprosessia ja tunnistaa aiempaa paremmin korkeassa uusintakohtauksen riskissä olevia potilaita ja hoitaa heidät tehokkaasti. Yhteistyömme ansiosta pystymme parantamaan hoidon vaikuttavuutta, ja voimme kehittää parempia menetelmiä sepelvaltimotautiin sairastuneiden potilaiden uusintakohtauksien vähentämiseksi.”

CleverHealth Networkin projektijohtaja Mirka Tammi toteaa lopuksi: “Clever-P-yhteishanke on juuri sellainen projekti, jota varten Business Finlandin tukema CleverHealth Network -ekosysteemi on olemassa: tuloksena on konkreettisia, uusia työkaluja ratkaisemaan erilaisia terveydenhuollon haasteita ja auttamaan mahdollisimman monia potilaita.”

Lisätietoja:

Juha Sinisalo, osastonylilääkäri, HUS Sydän- ja keuhkokeskus
puh. 050 427 9007, s-posti: juha.sinisalo@hus.fi

Timo Seppälä, yhteiskuntasuhdejohtaja, Amgen AB sivuliike Suomessa,
puh. +358 40 5180328, s-posti: timo.seppala@amgen.com

 

 

 

CleverHealth Network on HUSin koordinoima terveysteknologian ekosysteemi, jossa vahvalla yritysyhteistyöllä ja vankalla terveydenhuollon asiantuntijoiden ammattitaidolla kehitetään merkityksellisiä terveydenhuollon ratkaisuja. Tuote- ja palveluinnovaatiot pohjautuvat HUSin laaja-alaiseen terveysdataan sekä kliinikoiden huippuosaamiseen. Business Finlandin rahoittamassa ekosysteemissä ovat mukana BCB Medical, BC Platforms, CGI, Elisa, Fujitsu, GE, HUS, Innofactor, Microsoft, Pfizer, Planmeca, Productivity Leap, Roche, Takeda, Tieto ja Varian.