UUTISET

22.05.2023

Hewlett Packard Enterprise liittyy CleverHealth Network -ekosysteemiin


HewlettPackard Enterprise (HPE) on liittynyt mukaan Helsingin yliopistollisensairaalan (HUS) vetämään CleverHealth Network (CHN) - ekosysteemiin ja aloittaa innolla terveysalanteknologioita kehittävää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. HPE tarjoaa teknologiaratkaisuja palveluna laajalla skaalalla, verkon reunalta pilveen, ja auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa avaamalla lisäarvon kaikesta yrityksen datasta. HPE tuo ekosysteemiin asiantuntemustaan tekoälystä, analytiikasta ja datan hyödyntämisestä. Kaikki nämä aiheet ovat keskeisiä myös CHN:n projekteissa.

HPE:n teknologiajohtaja Ari Saareks taustoittaa, kuinka Hewlett-Packard Company jakoi vuonna 2015 liiketoimintansa kahdeksi eri yhtiöksi, jolloin syntyivät yhtiöt HP Inc. ja HewlettPackard Enterprise eli HPE. Yhtiöistä HP jatkaa tietokoneiden, tulostimien ja muiden laitteiden toimittamista asiakkailleen ympäri maailmaa. CHN-ekosysteemiin liittyneen HPE:n laajaan teknologiaratkaisujen valikoimaan kuuluu pilvipalvelu-, verkko- ja tallennusratkaisuja, sekä laskentaa, suurteholaskentaa ja tekoälyratkaisuja. HPE:llä on vuosikymmenten kokemus parempien työskentelytapojen edelläkävijänä ja innovaatioiden luojana, mikä antaa HPE:lle vahvan pohjan toimittaa kaikkia teknologiaratkaisujaan tänä päivänä myös palveluna, HPE GreenLake -nimellä tunnetun palvelumallin puitteissa.   

HPE:n yhtenä vahvuutena on uusien teknologioiden innovointi. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä tulevaisuuden innovaatioita rakentavien teknologiakehittäjien ja tutkijoiden kanssa. HPE:n tutkimusyksikkö HewlettPackardLab edistää innovaatioiden maailmanlaajuista kehitystyötä. 

Suomessa HPE huolehtii HUSin perustietotekniikasta toimittaen mm. käyttötuki- ja palvelunhallintapalveluita. Tulevaisuuden yhteistyössä astutaan uudelle alueelle, kun innovaatioita ryhdytään rakentamaan yhdessä muiden CleverHealth Network -ekosysteemin kumppaneiden kanssa. Ari Saareks kertoo, että HPE:llä on tarjota uudenlaisia ja innovatiivisia teknologioita CHN-ekosysteemiin. Esimerkkinä hän mainitsee parvioppimisen (hajautettu koneoppiminen) ja 5G-toiminnallisuuksien tuomat mahdollisuudet, joiden avulla voidaan yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin tietoteknologioita tietoturvallisella tavalla.   

HPE:n Services Client Executive Pia Sandman toteaa, että yhtiö on erittäin kiinnostunut tuomaan teknologiaosaamistaan CHN:n projektien käyttöön. Hän kertoo: ”Meille on tärkeää valjastaa asiantuntemustamme ja hyödyntää olemassa olevia teknologiainnovaatioitamme edistääksemme terveysongelmista kärsivien ihmisten elämänlaatua, ja tukea terveysalan ammattilaisia vastaamaan alan yhä kasvaviin haasteisiin.” 

Ari Saareks toteaa lopuksi: “Kuulemme mielellämme niistä haasteista, joihin muut CHN:n jäsenet hakevat ratkaisuja ja haluamme tuoda oman panoksemme niiden ratkaisuun. On jännittävää päästä osaksi tätä ekosysteemiä, löytää uusia kumppaneita esimerkiksi lääkealan yrityksistä, ja kehittää uusia ratkaisuja yhteisvoimin.” Pia Sandman jatkaa: ”Toivomme, että pystymme yhdessä rakentamaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka edistävät ennaltaehkäiseviä terveydenhuollon käytäntöjä, lyhentävät hoitojonoja ja keventävät terveydenhuollon ammattilaisten työkuormaa.”  

CleverHealth Network -ekosysteemin kanssa työskentelyään aloittava tiimi HPE:ltä odottaa innolla kuulevansa lisää ekosysteemistä, sen tämänhetkisistä ja tulevaisuuden projekteista, ja haluaa verkostoitua muiden toimijoiden kanssa ekosysteemille järjestettävissä tapahtumissa.